Bygga till – max 15 kvm

Får jag bygga till utan bygglov?upp-170px

Ja. Upp till max 15 kvm.

Krävs kompletta husritningar?

Alltid. Precis samma ritningar som för ett bygglov:

Hela huset inklusive den nya delen du bygger till. – Planer, tvärsektion med konstruktion och alla fasader. Vi hjälper dig hela vägen.

Bygganmälan med Startbesked krävs formellt för mindre tillbyggnader som du kan bygga utan bygglov och detta kan hanteras snabbare av kommunen.  Samma ritningar som för en bygglovsansökan ska redovisas till din kommun. Enda praktiska skillnaden är att du nu får bygga till på tidigare “förbjuden” mark. Vi hjälper dig med ritningar för din Bygganmälan (kallas ibland Attefallstillbyggnad).  Boka tid för ett kostnadsfritt inledande möte! Ring oss 031-81 12 00 eller mail info@bygglovsbutiken.se

Planerar du en utbyggnad större än 15 kvm – då krävs formellt bygglov av din kommun. Se tillbyggnad med bygglov. Behöver inte vara krångligt. Bara följ våra fem logiska steg. 

Bygganmälan:

  1. plan, tvärsektions- och fasadritningar på tillbyggnaden OCH det befintliga huset.
  2. konstruktionsförslag och goda byggråd för den nya mindre permanenta tillbyggnaden. Anpassat till husets nuvarande utseende och konstruktion
  3. kontakt med en av våra byggentreprenörer – specialiserad på mindre tillbyggnader. Kan lämna kostnadsförslag med våra nya husritningar som grund. Vi bygger alltid i lösvirke för flexibilitet.

mastbild-500-px

Nya byggregler juli 2014:

Det är möjligt att bygga till huset utan bygglov – max 15 kvm – från juli 2014 med en Bygganmälan. Kommunerna lovar en snabbare handläggningstid än en vanlig bygglovsansökan. Det är  i praktiken samma sak som tidigare med bygglovsansökan förutom att du nu får bygga till på s.k. “prickmark”. (en tidigare begränsning av vissa delar av detaljplanerat område.)

Ritningar och goda råd kommer du att behöva ändå för din bygganmälan för att kunna komma igång.  Och naturligtvis för din egen del – så att det går att bygga. (Tänk på att kommunerna kräver exakt samma typ av ritningar – oavsett om du söker Bygglov eller om du gör en “Bygganmälan”) Vi kan hjälpa dig att rita något som fungerar ihop med huset och är tekniskt / ekonomiskt vettigt. Även en mindre tillbyggnad kan i vissa fall vara mycket effektiv totalt , om man tänker “utanför boxen” och skapar en delvis ny planlösning. 

Vi gör rätt redan från början så att det inte blir kulisser som inte fungerar i verkligheten. Tillbyggnaden ska ju anpassas till huset. På alla sätt, byggtekniskt, med rätt utseende och rätt funktioner. Kontakta oss för ett första kostnadsfritt möte. Du kommer att få lite “hemuppgifter” pr mail innan mötet så att vi har all viktig information innan mötet.

Attefallstillbyggnad utan bygglov – max 15 kvm.

De nya reglerna maximerar utbyggnaden till 15 kvm utvändigt mått ( i ett plan) och du bör inte bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Vissa undantag kan här ges för just Attefallstillbyggnader. Vi CAD-ritar hela husets nya planlösning – inkl din tillbyggnad. Vi CAD-ritar  även det ursprungliga husets fasader så att ritningen inte bara blir kulisser, utan fungerar som ett faktaunderlag för att kunna bygga på ett praktiskt och ekonomiskt sätt.

KLICKA NEDAN FÖR STÖRRE BILDER – NÅGRA EXEMPEL PÅ NÅGRA DELAR AV RITNINGARNA TILL EN BYGGANMÄLAN!

nytt-sovrum-v-e-1000-pxnytt-koek-vv-1000-pxny-matplats-jon-1000-pxnytt-uterum-ehr-1000-px

För att se hur det kommer att se ut ritar vi tillbyggnadens plan, alla befintliga fasader som förändras (det brukar bli minst tre nya hela fasader som kommer att se annorlunda ut – alltså enligt bygglagstiftningen inte bara tillbyggnadens fasader) och en genomskärning (tvärsektion) som beskriver konstruktionen där vi anger u-värde i de olika byggnadsdelarna i tillbyggnaden. Vi ska också redovisa var på tomten din utbyggnad är placerad – beställ en färsk skalenlig karta från din kommun på din egen fastighet redan nu! Brukar kallas “Enkel Nybyggnadskarta”.

TOR_N konstruktion

Kostnadsförslag från byggare.

Om du vill så går det färdiga ritningsmaterialet från din Bygganmälan nu till vår byggentreprenör och du får ett kostnadsförslag på tillbyggnaden, arbete OCH material.

 “Den enkla biten är att få tillstånd att bygga. Det svåra är att allt måste stämma med verkligheten. Ur alla synvinklar.”

info@bygglovsbutiken.se