Bygga till – max 15 kvm

Får jag bygga till utan bygglov?upp-170px

Ja. upp till max 15 kvm.

Krävs kompletta husritningar?

Alltid. Precis samma ritningar som för ett bygglov. 

 

Bygganmälan krävs för mindre tillbyggnader som inte kräver bygglov och detta kan hanteras snabbare av kommunen.  Samma ritningar som för en bygglovsansökan ska redovisas till din kommun. Enda praktiska skillnaden är att du nu får bygga till på tidigare “förbjuden” mark…

Vi hjälper dig med ritningar för din Bygganmälan (kallas också Attefallstillbyggnad).  Boka tid för ett kostnadsfritt inledande möte! Ring oss 031-81 12 00 eller mail info@bygglovsbutiken.sePlanerar du en utbyggnad större än 15 kvm – då krävs formellt bygglov av din kommun. Se tillbyggnad  med bygglov  vårt specialområde.  

Bygganmälan:

  1. plan, tvärsektions- och fasadritningar på tillbyggnaden OCH det befintliga huset.
  2. konstruktionsförslag och goda byggråd för den nya mindre tillbyggnaden.
  3. kontakt med en av våra byggentreprenör – specialiserad på mindre tillbyggnader.

mastbild-500-px

Nya byggregler juli 2014:

Det är möjligt att bygga till huset max 15 kvm utan bygglov från juli 2014 med en Bygganmälan. Kommunerna lovar en snabbare handläggningstid än en vanlig bygglovsansökan. Annars ingen större skillnad…  Vad förenklingen innebär är något som vi fortfarande funderar på…   Det är  i praktiken samma sak som tidigare förutom att du nu får bygga till på s.k. “prickmark”. (en tidigare begränsning av vissa delar av detaljplanerat område.)

Ritningar och goda råd kommer du att behöva ändå för din bygganmälan för att kunna komma igång.  Och naturligtvis för din egen del – så att det går att bygga. (Tänk på att kommunerna kräver exakt samma typ av ritningar – oavsett om du söker Bygglov eller om du gör en “Bygganmälan”) Vi kan hjälpa dig att rita något som fungerar ihop med huset och är tekniskt / ekonomiskt vettigt.

Gör rätt redan från början så att det inte blir kulisser som inte fungerar i verkligheten. Tillbyggnaden ska ju anpassas till huset. På alla sätt, byggtekniskt, med rätt utseende och rätt funktioner. Kontakta oss för ett första kostnadsfritt möte. Du kommer att få lite “hemuppgifter” pr mail innan mötet så att vi kommer på rätt spår redan från början.

Attefallstillbyggnad max 15 kvm

De nya reglerna maximerar utbyggnaden till 15 kvm utvändigt mått ( i ett plan) och du bör inte bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Vissa undantag kan här ges för just Attefallstillbyggnader. Vi CAD-ritar hela husets nya planlösning – inkl din tillbyggnad. Vi CAD-ritar  även det ursprungliga husets fasader så att ritningen inte bara blir kulisser, utan fungerar som ett faktaunderlag för att kunna bygga på ett praktiskt och ekonomiskt sätt.

KLICKA NEDAN FÖR STÖRRE BILDER – NÅGRA EXEMPEL PÅ NÅGRA DELAR AV RITNINGARNA TILL EN BYGGANMÄLAN!

nytt-sovrum-v-e-1000-pxnytt-koek-vv-1000-pxny-matplats-jon-1000-pxnytt-uterum-ehr-1000-px

För att se hur det kommer att se ut ritar vi tillbyggnadens plan, alla befintliga fasader som förändras (det brukar bli minst tre nya hela fasader som kommer att se annorlunda ut – alltså enligt bygglagstiftningen inte bara tillbyggnadens fasader) och en genomskärning (tvärsektion) som beskriver konstruktionen där vi anger u-värde i de olika byggnadsdelarna i tillbyggnaden. Vi ska också redovisa var på tomten din utbyggnad är placerad – beställ en färsk skalenlig karta från din kommun på din egen fastighet redan nu! Brukar kallas “Enkel Nybyggnadskarta”. TOR_N konstruktion

Kostnadsförslag från byggare.

Om du vill så går det färdiga ritningsmaterialet från din Bygganmälan nu till vår byggentreprenör och du får ett kostnadsförslag på tillbyggnaden, arbete OCH material.

 “Den enkla biten är att få tillstånd att bygga. Det svåra är att allt måste stämma med verkligheten. Ur alla synvinklar.”

info@bygglovsbutiken.se