Tillbyggnad, arkitekt & bygglov

Arkitektkontoret med en metod i 5 smarta steg – som alltid fungerar:

Vi löser byggkonstruktion och alla de nya rumssambanden först! – Alltid tillsammans med dig – på ett logiskt och självklart sätt.

Först därefter gör vi det roligare och kanske mer spännande att rita in det mer synliga med fönster, fasader med ett helt eller delvis nytt utseende på huset. Resultatet ska alltid bli ett nytt större hus som fungerar att bygga – och att bo i – till en rimlig kostnad. Efter mer än 600 tillbyggnader genom åren har detta blivit något av Bygglovsbutikens specialitet.

tillbyggnad

Vi ritar bygglovsritningar och bygger ut hus och villor i 5 enkla steg. Vi kallar det “arkitektritat för helt vanliga unika människor”. En tillbyggnad kräver bygglov eller bygganmälan och måste alltid anpassas till det befintliga huset och är ibland klurigare att projektera än ett helt nya hus. Man måste på alla sätt ta hänsyn till det som redan finns och lösa hur det befintliga huset ska fungera ihop med den nya delen. Därför ritar vi och konstruerar helheten.  Allt sker i flera logiska steg – då det blir på riktigt.  Ritningar för bygglov som fungerar i praktiken och höjer husets trivsel. Och husets ekonomiska värde! Bygglovsbutikens arkitektkontor finns mitt i centrum av Göteborg – Eklandagatan 14 vid Korsvägen. Boka tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte”. Titta gärna in till oss om du har frågor!

Om du planerar en mindre tillbyggnad – mindre än 15 kvm se: bygganmälan. Tänk bara på att det krävs samma ritningar som för ett bygglov. Om du vill bygga ett helt nytt hus se nybyggnad. En annan variant om man vill ha ett större hus är ju att göra en påbyggnad eller “taklyft” –  Se bildexempel arkitekt Göteborg och påbyggnad 

Tillbygggnad i Billdal före och efter

Före och efter. Det blev lite skillnad…

Vår metod i fem steg nedan innebär att vi utgår från det befintliga husets nuvarande “skelett” med mått och konstruktion eftersom det påverkar tillbyggnadens planerade konstruktion och design. I nästa steg går vi “utåt” och ritar den naturliga fortsättningen – de utvändiga synliga fasaderna på utbyggnaden och det befintliga huset. Allt ska hänga ihop på ett systematiskt sätt och bilda ett nytt större riktigt genomtänkt hus. Det kompletta huset är alltid viktigare än bara den nya tillbyggnaden, bara då blir det ”på riktigt”. Kanske är det äktheten i vårt koncept som ger oss goda omdömen – år efter år. Som sista steg i konceptet finns en ny möjlighet: Ni kan få ett kostnadsförslag på hela byggentreprenaden snabbt genom våra egna självständiga byggare i vårt nya Totalprojekt HOUSE on demand.

 

Exteriör skiss på ett hus som ska växa. Det färdiga resultatet och vägen dit ser du längre ner på sidan. tillbyggn patrik vit kontur

5 smarta steg framåt för en lyckad tillbyggnad:

Steg 1. Boka kostnadsfritt “första-skissen-möte” 

ritningar

  • A. Innan vårt möte – Ta fram tidigare gjorda ritningar på fastigheten och kontrollera hur det stämmer med dagens verklighet. Om du inte har några ritningar prova med din kommuns arkiv – via Stadsbyggnadskontoret eller motsvarande.  
  • B. Kolla med din kommuns bygglovsenhet vad du får göra! Kräv kommunen på ett konkret svar om vad som är formellt tillåtet att göra vid din planerade utbyggnad!
  • C. Fotografera huset både utvändigt och invändigt! Samtliga utvändiga fasader! Maila bilder till oss – skicka  10 – 15  bilder. Vi har stor nytta av att veta hur det ser ut idag, för att kunna utforma det som ska bli. 
  • D. Tänk visionärt! Egna önskemål och idéer? Du har säkert massor! Vi lyssnar på dig. Ställ frågor! Vår checklista  för tillbyggnader kan säkert vara till stor hjälp.  

Under första-skissen-mötet är våra datorer helt “bannlysta”, vi lyssnar, vi skissar och använder all vår erfarenhet att hitta den lösning som fungerar bäst i varje specifikt fall. Det finns inga standardlösningar, inga genvägar om allt ska fungera. Er information och era önskemål är viktiga för slutresultatet. Det blir en slags målbild. Vi har ett systematiskt sätt att komma dit. Nu har vi kommit så långt att vi kan lämna ett kostnadsförslag på fortsättningen – Bygglovsritningarna. Vi  är noga med att hålla ett öga på totalekonomin – själva byggkostnaderna – ofta finns det enkla sätt att hålla ner denna del. Om man gör rätt från början.

 Steg 2. Ny planlösning och ny tvärsektionsritning för hela huset.

arkitektritat

Vi gör ett detaljerat CAD-förslag utifrån det material vi har samlat ihop hittills, en genomtänkt helt uppdaterad planlösning, måttsatta tvärsektioner lodrätt rakt genom huset så att den gamla och den nya konstruktionen fungerar ihop. Vi startar alltid med planen och konstruktionen på huset både horisontellt och vertikalt, det gäller både den gamla och den nya delen. Vi ritar vi  nu det kompletta huset först helt utan yttre synliga fasader – som det ska fungera i framtiden, med den nya delen som ska fungera och samverka med den befintlig konstruktionen och nuvarande måttkedjor.  

 PNG 3 plan o sektion 

Steg 3. Vi ritar hela husets uppdaterade fasader – inkl tillbygganden.

Vi har nu kommit en bit på vägen. Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av t ex nya fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag för alla hela fasader på huset som förändras. Den uppgraderade och mer omfattande planlösningen samt den nya tvärsektionen, ligger nu till grund för husets hela nya exteriör. Nu blir det självklart varför vi alltid ritar inifrån husets konstruktion och skelett “utåt” till fasaderna. Det är ju faktiskt så man gör när man bygger hus!  Vi ritar inga kulisser – allt är på riktigt och hänger ihop och utbyggnaden blir på detta sätt en naturlig, självklar del av huset.

PNG 3 fasad

Steg 4. Formell bygglovsansökan.

En bygglovsansökan ska bestå av en skriftlig ansökan och formella professionella husritningar. Alltid med måttsatta huvudmått och en genomtänkt konstruktion. Den nu större byggnadens planlösning  ska redovisas tydligt, alla de hela fasader som förändras (brukar bli minst 3 nya kompletta fasader, alltså inte bara den nya delen). Dessutom en viktig tvärsektionsritning med en genomskärning som visar och förklarar konstruktionen. Allt ska redovisas i skala 1:100. I de flesta fall gör vi också en principkonstruktion till byggentreprenörerna för de olika byggnadsdelarna i den del du vill bygga till. Vår egen byggentreprenör kan också ta fram formella konstruktionsritningar inför nästa steg – Startbeskedet om kommunen kräver detta, vi gör ett utförligt faktaunderlag. u-varde tillbyggDin kommun kräver också att vi måste redovisa det nu utbyggda huset på en situationsplan ( en karta oftast i skala 1:400). Beställ  kartan av din kommun! Brukar kallas “enkel nybyggnadskarta” i de flesta kommuner. Kan oftast beställas i pdf-format på kommunens egen hemsida. Vi lägger in det nu lite större huset på kartan så att kommunen ser att förändringarna håller sig inom detaljplanens gränser.


el test 04 Patrik o3 trace bild patrik brevlåd alt 2 trace

Steg 5. Husbygget. Vi har egna byggare. Jämför gärna!

Efter bygglovet: Den kanske viktigaste delen: Själva bygget! Med referenser från våra tidigare kunder och våra egna erfarenheter har vi nu en egen självständig professionell byggentreprenör för Göteborgsområdet. En smart möjlighet: Med vår egen byggare kan du snabbt få ett kostnadsförslag på tillbyggnaden, både för jobb och byggmaterial. Vid större utbyggnader kräver lagen en certifierad kontrollansvarig för ditt kommande bygge. Din kommun bestämmer när detta krävs. Vi har samlat hela kedjan “från en tanke till ett färdigt hus” med möjligheter i ett nytt  totalprojekt med inbyggd trygghet: HOUSE on demandEn nytänkande smart entreprenadform med arkitekt, byggentreprenör och certifierad byggkontroll där vi hanterar hela utbyggnaden från idé, bygglovsritningar, själva byggnationen ända fram till byggprojektet är klart – ett färdigt större hus!

Vad kostar det att bygga ut huset – med byggjobb och material?

Tspara yxänk rätt från början och kapa kostnader! Med hundratals utbyggnader i Göteborgsområdet bakom oss har vi ganska bra uppfattning om hur mycket en tillbyggnad kostar att bygga och hur kostnaderna fördelas mellan jobb och material. Vi vet var man kan spara pengar genom att välja rätt konstruktion och rätt material redan från början. Först måste vi veta mer om din tänkta utbyggnad:

Vi tänker oss en trestegsraket: (1) Vi startar redan vid vårt första möte med att uppskatta ett mycket ungefärligt pris per kvm boyta. Efter att ha tagit del av ert material under “första-skissen-mötet” kan vi ge en mycket grov uppskattning, som baseras på erfarenheter från de flera hundra tillbyggnader vi gjort genom åren. För att komma närmare en sanning  startar vi vårt ritprojekt “i skarpt läge” med de olika steg du läst ovan, för att i nästa skede (2) skicka ut vår byggentreprenör för att diskutera tillbyggnaden och era övriga praktiska önskemål. Våra byggare har nu fått detaljerade ritningar och kan räkna lite mer anpassat kostnadsförslag för det ni vill ha utfört. Ni får nu ett kalkylpris som är anpassat just för er tillbyggnad. (3) Om kalkylpriset är OK så går vår byggare vidare med ett mer exakt kostnadsförslag, baserat på husritningar, aktuella förutsättningar och era mer konkreta och personliga önskemål.

Om ni själva vill jämföra med andra byggare var noga med att ta del av vår ”kravlista på byggare” ni kommer att få av oss vid första mötet. Denna har vi tagit fram för er egen skull så att ni ska känna säkerhet inför en stor investering. Det handlar om att byggentrepenören ska skriva rätt formella avtal och ha rätt kunskaper, en trygg ekonomi och rätt försäkringar om något händer.


 

 TEAM BYGGLOVSBUTIKEN 2018:

Per Ekberg 2018 text 1500

PER EKBERG. Erfaren Chalmersutbildad arkitekt, startade Bygglovsbutiken i Göteborg för femton år sedan. Hade då en idé att vara “Arkitekten för helt vanliga unika människor”. På den vägen är det – med både utbyggnader och nybyggnader av hus och villor. Det har blivit 15 år och över 600 projekt med bygglov i dagsläget och företaget växer. 

andreas Lindblom 2018 text 1500

ANDREAS LINDBLOM. Arkitekt SAR/MSA. Vi har nu fått ytterligare förstärkning på arkitektsidan med en proffsig arkitekt för såväl tillbyggnader, nybyggnader och större projekt. Lika bekväm med CAD-program som med pennan och skissblocket. Tänker och arbetar lika mycket med konstruktion som yttre design. peter Standerman 2018 text 1500

PETER STRANDERMAN.  Certifierad kontrollansvarig. Peter är en engagerad, driven och målmedveten person som har ett genuint intresse för hus och fastigheter och även för möten med människor. Rådgivare i tekniska frågor och vet vilket regelverk som gäller redan från början.

 

    info@bygglovsbutiken.se