Rot

ned-170pxHär startar du din egen

Tillbyggnad / Utbyggnad

Regeringen har infört ett permanent rotavdrag för privatpersoner. ROT står för reparationer, om- och tillbyggnader.
Avdraget kan utnyttjas av den som vill bygga till eller reparera sitt småhus eller bostadsrättslägenhet.

Ett rotavdrag kan bara ges till enskilda personer och kan inte utnyttjas av företag eller ägare av hyresfastigheter. Rotavdrag ger rätt till en skattereduktion på just nu 3 procent av arbetskostnaden i ombyggnadskostnaden – inklusive kostnaden för de hushållsnära tjänsterna.

Låt en professionell arkitekt hjälpa dig med bygglovsritningarna.

Vi arbetar hela tiden systematiskt och kreativt. Samtidigt!

Här har du rätt till skatteavdrag – Rotavdrag:

En utbyggnad eller en större renovering kräver oftast bygglov av din kommun.
Vi kan hjälpa dig med arkitektritningar efter dina önskemål.

Tillbyggnad Rotavdaget gäller för småhus och villa
Utbyggnad Gäller småhus och villa . Sök rotavdrag!
Påbyggnad Påbyggnad av ny våning, en speciell
tillbyggnadsteknik för småhus och villor
Renovering Gäller småhus och villa
Fritidshus Sök rotavdrag, gäller om- och tillbyggnad av
befintlig “sommarstuga”
Fönster – Småhus Målning och byte av fönster
Förråd Utbyggnad av befintliga förråd
Garage Tillbyggnad av garage som byggs ihop med huset

 

Skatteavdraget är just nu maximerat till 50 000 kronor per person. Två personer som tillsammans äger ett småhus får som mest dra av 100 000 kronor från skatten. Det gäller att få specificerade fakturor där det framgår vad som är arbetskostnaden respektive materialkostnaden. Om du har planerat en tillbyggnad är det klokt att planera grundligt såväl byggnadstekniskt som ekonomiskt. Utförligare information hur rotavdraget fungerar i praktiken hittar du på www.skatteverket.se

Här startar du din egen
Tillbyggnad / Utbyggnad

pePer Ekberg – Din arkitekt i Göteborg 

”Byggnadskunnig praktiker som jobbar systematiskt. Och kreativt. Samtidigt.
Sätter din ekonomi i förgrunden. Ritar alltid inifrån och utåt – Från planlösning, konstruktion och tvärsektioner till färdiga fasader.
Då blir det rätt.
Alltid med en personlig touch. Kostnadskalkyl vid första mötet. Avstämningar under hela resans gång”

Bygglovsbutiken Arkitekt AB

En specialbutik för arkitektritningar för bygglov. För helt vanliga unika människor. Tillbyggnad av hus, utbyggnad av hus och nybyggnad av lösvirkeshus.

info@bygglovsbutiken.se