Utbyggnad – modernisering funkishus 40-tal Göteborg

butikAktuella projekt

– i helt olika stilar

Välj nytt projekt

Utbyggnad / ombyggnad – modernisering funkishus från 40-talet – Göteborg

Övergripande kundönskemål:
Ett renoveringsobjekt som kan bli till något bra genom att byta ut material, men behålla delar av huset karaktär.

Exemplet ovan visar en del av en avstämningsritning till beställare under projektets gång. Vi arbetarmed överenskomna grunder och idéer, vi arbetar steg för steg, startar med planlösning och tvärsektion,neventuellt en perspektivskiss, fortsätter med fasader för att få fram en komplett bygglovsritning.

Här startar du din egen tillbyggnad

Här startar du din egen nybyggnad

pePer Ekberg – Din arkitekt i Göteborg

”Byggnadskunnig praktiker som jobbar systematiskt.
Och kreativt. Samtidigt. Sätter din ekonomi i förgrunden.
Ritar alltid inifrån och utåt – Från planlösning, konstruktion och tvärsektioner till färdiga fasader. Då blir det rätt.
Alltid med en personlig touch. Kostnadskalkyl vid första mötet. Avstämningar under hela resans gång”

Bygglovsbutiken Arkitekt AB

En specialbutik för arkitektritningar för bygglov. För helt vanliga unika människor. Tillbyggnad av hus, utbyggnad av hus och nybyggnad av lösvirkeshus.

info@bygglovsbutiken.se