Nybygge & arkitekt

Arkitektritat nytt hus i våra 5 smarta steg.  

nybyggnad 160x 120

 Tänker du bygga huset i dina drömmar, men väljer bort kataloghusen? Kanske ett mycket speciellt hus? Förmodligen arkitektritat! Ditt hus finns inte ännu därför att du är själv den enda riktiga specialisten på det som ska bli ditt nya hemma. Tillsammans ser vi möjligheterna. Vi hjälper dig ta de viktiga besluten. Vi ritar, planerar och vi bygger med egna byggare. För oss handlar det om riktigt hantverk – i alla led. 

Först vill vi träffa er i butiken/kontoret på Eklandagatan 14 – Göteborgs Centrum. Boka ett kostnadsfritt ”första-skissen-möte”! Vi har ju en del att prata om, och vi kan skissa lite på möjligheter. Vi ritar och planerar i fem steg,  från husets inre bärande konstruktion och viktiga rumssamband och går sedan utåt steg för steg ut till de utvändiga fasaderna. Vi har med oss ekonomitänkande och praktiskt byggtänkande under hela resans gång. Under inledningen är alla datorer “bannlysta”,  först ska vi lyssna, skissa och lägga upp en plan att gå vidare. Vi sätter hantverket högt. Datorerna med CAD-program kommer automatiskt senare i steg 2.

– VIKTIGT! Kolla också med kommunen vad ni får göra. Det finns lokala bestämmelser och varje fastighet/tomt har egna regler (i de flesta fall finns en detaljplan som måste följas). Vid det första mötet kommer ni att träffa oss – Per Ekberg  och Andreas Lindblom – bägge rutinerade husbyggnadsarkitekter.  Först går vi igenom era önskemål och vi skissar på möjligheter när det gäller helheten. Ni får skriftliga priskalkyler för arkitektjobbet redan vid det första mötet. Fem steg – från idé till ritningar, bygglov, upphandlingen av byggentreprenaden ända fram till färdigställande.
Skiss på en arkitektritad villa

 

 steg 1.   Visioner –  idéer – skisser

Vi startar med ett inledande idémöte där vi gör en strategi för hela projektet, vi visar ofta ett exempel från verkligheten där de olika stegen faller på plats.

Vi startar en systematisering av alla era övergripande önskemål i fråga om antal rum, rumssamband, antal våningar, tomtens nuvarande utformning och topografi mm. Nu till era egna visioner. Finns det smartare totallösningar? Det är detta vi sysslar med – att göra allt så enkelt som möjligt och hitta självklara lösningar utan att det blir dyrare. Inget underligt, flummigt “arkitekt-hitte-på”. Allt vi ritar och konstruerar fungerar att bygga på ett realistiskt och ekonomiskt vettigt sätt.

Några inledande skisser med Checklistan som utgångspunkt. Inne i vår butik/kontor kan vi visa många exempel på arbetsskisser och kompletta husritningar i helt olika stilar och husstorlekar. Alla ritade efter unika önskemål. Här ett exempel på en funktion- och volymskiss på ett hus som uppfördes under 2017.

skiss tjörn till web

Steg 2. Planlösning och en lika viktig tvärsektionsritning

Nu är det dags att köra igång CAD-programmet i datorn för att skapa en husritning på ditt nya arkitekthus. Utifrån det material vi har samlat ihop hittills; faktiska förutsättningar och dina önskemål gör vi ett mer utvecklat förslag med en mätbar skalenlig planlösning med alla rum och funktioner, vi gör också “tvärsektioner” lodrätt rakt genom huset så att vi har en koll på att den bärande konstruktionen fungerar. Ni får i detta läge nu ett första förslag på er husritning – en första avstämningsritning. Fundera och gör de justeringar ni vill – sedan går vi vidare utåt till husets fasader.

ritning plan o sektion tjörn

 

Steg 3.  Fasaderna till ditt nya hus.

Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag. Allt det vi gjort tidigare påverkar husets tänkta exteriör, måttkedjorna finns redan med i planritningen och tvärsektionerna. Fönster, tak mm placeras in. Vår arbetsmetod att starta med det bärande “skelettet” och succesivt gå utåt till fasaderna ger er en naturlig valfrihet när det gäller rumslösningar. När vi startat projektet får du ta del av våra samlade kunskaper även när det gäller det som inte egentligen har med bygglovet att göra, t ex materialval, olika energilösningar mm.

ritning fasader tjörn

Steg för steg blir några enkla skisser till kompletta arkitektritade bygglovsritningar med planritningar, sektionsritningar och fasader till verklighet. Många justeringar sker under resans gång, det är precis så vi jobbar. En mix av design, konstruktion, olika viljor, byggnadsregler och en rejäl dos kreativitet.

 Steg 4. Bygglov och startbesked.

Nu samlar vi ihop materialet och upprättar en bygglovsansökan till kommunens handläggande bygglovsarkitekter. En formell bygglovsansökan med arkitektritade husritningar för ert lösvirkeshus består av:

  • Planlösning – husritning i skala 1:100 – alltid i CAD-format
  • Samtliga husfasader – i skala 1:100 i CAD-format
  • Minst en tvärsektionsritning (en lodrät genomskärning av huset) i skala 1:100
  • Situationsplan (var huset befinner sig på tomten) oftast skala 1:400, ritar vi in på en ”nybyggnadskarta” du bör beställa av kommunen. Vi ska också visa hur marknivåerna påverkas av huset, vi redovisar nivåerna på tomten “före och efter husbygget”
  • Själva ansökningsblanketten BYGGLOV som finns på din kommuns hemsida eller hos oss i butiken. Ska fyllas i personligen av den som söker bygglovet.
  • En lagstadgad licensierad Kontrollansvarig ska utses för bygget och en kontrollplan ska upprättas. Vi har tänkt på detta  – Peter Stranderman – byggnadstekniker och samtidigt kontrollansvarig finns “inhouse”. Vår kontrollansvarige är också en extra tekniskt/praktisk rådgivare under hela bygget.
  • Tänk också på att din kommun i praktiken nästan alltid har synpunkter i nästa skede på din bygglovsansökan innan de kan lämna ett startbesked. Eventuella begärda kompletteringar när det gäller själva ritningarna fixar vi snabbt och ofta i samråd med byggentreprenören, som står för de formella konstruktionsritningarna.

 Steg 5.  Upphandlingen av själva bygget. 

Husen vi ritar är designade efter era önskemål och byggs av riktiga hantverkare, bräda för bräda, för att ni ska få det drömhus ni önskar. Vi har ett nära samarbete med HB bygg AB, som både ansvarar för fungerande konstruktionsritningar och bygger ert hus, helt i lösvirke. Fördelen med lösvirke är att ni kan påverka ert bygge under hela resan. Med erfarna välutbildade snickare, som bygger med hög yrkesstolthet, kan ni känna er trygga hela vägen. HB Bygg AB arbetar främst med totalentreprenader, dels för att förenkla för er men även för att effektivisera och förkorta byggtiden. Har ni önskemål om att t ex utföra en del av byggnationen själva, är det inga problem att dela på entreprenaden. Vi har samlat hela kedjan för att bygga ett lösvirkeshus på ett effektivt och säkert sätt i ett nytt totalprojekt för både dig som vill bygga nytt hus eller bygga ut ditt gamla: HOUSE on demand.

 Vi bygger våra hus i “lösvirke”. Det handlar om hantverk, flexibilitet och hög byggkvalitet. 

m-hus-collage-05

 

Starta så här med ert nya hus:

Ring oss, 0739-194569 eller 031-811200 och boka en tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte” i butiken på Eklandagatan 14 i Göteborg. Ta med kartor, fotografier, egna skisser och önskemål, och annat som Du själv tycker är viktigt. Vi brukar skicka ett mail med “hemuppgifter” innan mötet. Så att det mesta kommer med…

Checklista nybyggnad. Lite att fundera på…

Säkert har ni mer krav och önskemål och idéer än vad som kommer fram i Checklistan , men att gå igenom materialet är ett effektivt sätt att komma framåt på ett systematiskt sätt.

Så här blev huset till slut. Nästan klart här…

collage tjörn

Till Checklistan Nybyggnad


 TEAM BYGGLOVSBUTIKEN Eklandagatan 14 i Göteborg:Per Ekberg 2018 text 1500

PER EKBERG. Tekniskt kunnig senior arkitekt, en Chalmersutbildad praktiker som jobbar systematiskt. Och kreativt. Samtidigt.

andreas Lindblom 2018 text 1500

ANDREAS LINDBLOM. Arkitektutbildad på Chalmers och i Barcelona, med mångårig erfarenhet av både stora och små projekt i alla stadier av processen.

peter Standerman 2018 text 1500

Certifierad Kontrollansvarig och byggnadstekniker.

Bygglovsbutiken Arkitekt AB

Arkitektritade hus. För helt vanliga unika människor.

info@bygglovsbutiken.se