Bygglovsritningar på riktigt.

Bygglovsbutiken – ett arkitektkontor i Göteborg som är specialiserat på bygglovsritningar. Om du vill bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behöver du ett bygglov eller en bygganmälan och professionella bygglovsritningar. Bygglovet är ett formellt tillstånd du söker av din kommun när du lämnar in en bygglovsansökan. Vi försöker göra allt på ett lite smartare sätt. Det ska ju faktiskt gå att praktiskt bygga i verkligheten efter våra ritningar. Kanske är det en tillbyggnad eller till och med en helt ny villa? Traditionellt hus? Nyfunkis? Kanske en helt egen stil. Du bestämmer, vi kommer med vettiga råd, vi kan det snåriga regelverket när vi ritar dina ritningar för ditt bygglov. Vi har sedan i nästa steg egna professionella byggare som kan lämna ett kostnadsförslag på själva bygget.  Vår tanke är att kunna hantera det vi ritar och konstruerar ”från ax till limpa”.

vårt sätt att tänka hus 750 X px

Ritningar för bygglov på rätt sätt.

Vår metodik bygger på att vi alltid utgår från konstruktionen och går utåt till fasaderna, då blir helheten rätt och det går att bygga ut huset som planerat. Alltid anpassat till faktorer som egna dina önskemål, dina ekonomiska ramar och de ibland lite komplicerade byggregler som finns. “Kulisser” väljer vi bort. Allt ska vara – På riktigt.

Bygganmälan för startbesked:

I vissa fall behöver du inte ett formellt bygglov. Vid mindre tillbyggnader – mindre än 15 kvm kallar myndigheterna detta Anmälan för Startbesked se: bygganmälan. Tänk bara på att det krävs samma omfattning av ritningar mm som för ett bygglov, men det är enklare för kommunerna som enligt egen uppgift kan hantera en bygganmälan snabbare än en bygglovsansökan…

Starta här – bygglovsritningar till din egen Tillbyggnad

Starta här – bygglovsritningar till din egen Nybyggnad

Fasad tillbyggnad och nybyggnad med bygglovsritningar

Exempel på några några delar av färdiga bygglovsritningar, här fasadritningar på dels en tillbyggnad och dels ett nybygge.