Tillbyggnad, arkitekt & bygglov

Bygga till huset. Ritas av våra arkitekter – med en metod som alltid fungerar:

Vi löser byggkonstruktion och rumssamband först! – På ett logiskt och självklart sätt.

Först därefter gör vi det roliga och mer tacksamma att rita in fönster, fasader och ytskikt på din tillbyggnad. Ett nytt större hus som fungerar att bygga – och att bo i.
Efter mer än 600 tillbyggnader genom åren har detta blivit något av Bygglovsbutikens specialitet.

Vi ritar bygglovsritningar och bygger ut hus och villor – på riktigt. Ett modernt hantverk. Vi kallar det “arkitektritat för helt vanliga unika människor”.

Tillbyggnad på riktigt – Med bygglov. Professionella utbyggnader i fyra enkla steg. 

tillbyggnad En tillbyggnad som kräver bygglov och ska alltid anpassas till det befintliga huset och är därför klurigare att projektera än ett helt nya hus, man måste på alla sätt ta hänsyn till det som redan finns och lösa hur det befintliga huset ska fungera ihop med den nya tillbyggda delen. Därför ritar vi och konstruerar helheten – inte bara den nya utbyggnaden. Först då blir det – på riktigt. Ett hantverk. Ritningar för bygglov som fungerar i praktiken! Bygglovsbutikens arkitektkontor finns mitt i centrum av Göteborg – Eklandagatan 14 vid Korsvägen. Boka tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte”.

En möjlighet: Vi har egna självständiga byggare i vårt nya Totalprojekt HOUSE on demand och du kan få ett kostnadsförslag på byggentreprenaden snabbt. Allt baserat på våra arkitektritningar för ditt bygglov för din utbyggnad. Läs mer om HOUSE on demand längre ner på sidan.

Tillbygggnad i Billdal före och efter

Vi ritar och bygger till din villa systematiskt – med arkitektritningar för ditt bygglov.

Vi utgår från det befintliga husets nuvarande “skelett” med mått, konstruktion och design eftersom det påverkar tillbyggnadens planerade konstruktion och design. I nästa steg går vi “utåt” och ritar vi den naturliga fortsättningen – de utvändiga synliga fasaderna på utbyggnaden och det befintliga huset. Allt ska hänga ihop på ett systematiskt sätt och skapa en ny större genomtänkt enhet.

Vi har under åren utvecklat ett eget CAD-program anpassat helt för utbyggnader. Tänk också på att det numera ställs lika höga myndighetskrav på tillbyggnader som för  t ex nybyggnad av en villa. Man måste följa Boverkets Byggregler och Plan- och Bygglagen samtidigt som allt måste anpassas till den nuvarande verkligheten och det befintliga huset. Det är här vi kommer in i bilden.

Skiss för en utbyggnad. Det färdiga resultatet ser du längre ner på sidan. tillbyggn patrik vit kontur

Vad kostar det att bygga ut huset?

Gör en egen investeringskalkyl för din tillbyggnad! Kanske ett snack med din bank redan nu? Med hundratals utbyggnader i Göteborgsområdet bakom oss har vi ganska bra uppfattning om hur mycket en tillbyggnad kostar att bygga och hur kostnaderna fördelas. Men vi måste veta mer om din tänkta utbyggnad. Nästa viktiga steg blir därför att vi bokar in en tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte”. Där får du ett noga specificerat kostnadsförslag för arkitektritningarna och vi löser de huvudsakliga tekniska och praktiska problemen. Du får utförliga “hemuppgifter” och information pr mail innan vi träffas. Ring 031-81 12 00  eller maila namn, telefonnummer och det du tycker är viktigt till  info@bygglovsbutiken.se .

Bygga till huset – “första-skissen-mötet” 

En lyckad start för att få bygglov:

ritningar
  • A. Ta fram tidigare gjorda ritningar på fastigheten och kontrollera hur det stämmer med dagens verklighet. Om du inte har några ritningar prova med din kommuns arkiv – via Stadsbyggnadskontoret eller motsvarande.  
  • B. Kolla med din kommuns bygglovsenhet vad du får göra! Kräv kommunen på ett konkret svar om vad som är formellt tillåtet att göra vid din planerade utbyggnad!
  • C. Fotografera hela huset både utvändigt och invändigt! Samtliga utvändiga fasader! Maila bilder till oss – skicka  10 – 15  bilder. Vi har stor nytta av att veta hur det ser ut idag, för att kunna utforma det som ska bli. 
  • D. Tänk visionärt! Egna önskemål och idéer? Du har säkert massor! Vår checklista  för tillbyggnader kan säkert vara till stor hjälp.  

Våra fyra smarta steg för ritningar för bygglov och byggande:

 Steg 1. Ny planlösning och ny tvärsektionsritning.

arkitektritat Vi ritar alltid hela huset – inklusive den del du vill bygga till. 

Allt hänger ihop för att få ett bygglov. Vi gör ett detaljerat CAD-förslag utifrån det material vi har samlat ihop hittills, en mer bearbetad och skalenlig planlösning, måttsatta tvärsektioner lodrätt rakt genom huset så att den gamla och den nya konstruktionen fungerar ihop. Vi startar alltid med ”skelettet”, konstruktionen på huset, det gäller både den gamla och den nya delen. Vi har en ganska självklar policy att vi alltid ritar hela huset ”på riktigt” – så som det ska bli i framtiden, med den nya tillbyggnaden så att allt fungerar och samverkar med nuvarande konstruktion och måttkedjor. Det ska ju faktiskt bli ett helt nytt hus! En annan variant av tillbyggnad är ju att göra en påbyggnad eller “taklyft” –  Se exempel – länken arkitekt Göteborg och påbyggnad 

PNG 3 plan o sektion 

Steg 2. Tillbyggnadens fasader – men också resten av huset .

Vi har nu kommit en bit på vägen, huvudinriktningen är fastlagd. Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av t ex fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag för hela huset. Allt det vi gjort tidigare ligger ju till grund för husets tänkta exteriör, måttkedjorna finns redan med i planritningen och tvärsektionerna. Nu blir det självklart varför vi alltid ritar inifrån husets konstruktion och skelett “utåt” till fasaderna. Inga kulisser – allt är på riktigt och hänger ihop. Fönster, tak, marknivåer, terrasser mm placeras in. Det är detta summerat som är just arkitektritade bygglovsritningar för tillbyggnader. 

 

PNG 3  fasad

Steg 3. Formell bygglovsansökan för utbyggnad / tillbyggnad.

En bygglovsansökan för en tillbyggnad ska bestå av en skriftlig ansökan och formella professionella husritningar. Alltid med måttsatta huvudmått och en genomtänkt konstruktion. Hela byggnaden inklusive den nya utbyggnaden ska redovisas tydligt, alla planer, de hela fasader som förändras (brukar bli minst 3 nya kompletta fasader, alltså inte bara den nya tillbyggnadsdelen). Dessutom en tvärsektionsritning med en genomskärning som visar och förklarar konstruktionen)  Allt ska redovisas i skala 1:100.  I de flesta fall gör vi också en principkonstruktion till byggentreprenörerna för de olika byggnadsdelarna i den del du vill bygga till.  Vår egen byggentreprenör kan också ta fram formella konstruktionsritningar inför nästa steg – Startbeskedet om kommunen kräver detta, vi gör ett utförligt faktaunderlag. Om du planerar en mindre tillbyggnad – mindre än 15 kvm se: bygganmälan. Tänk bara på att det krävs samma ritningar som för ett bygglov.u-varde tillbygg När du ska bygga ut huset måste vi också redovisa en situationsplan (var huset och din nya utbyggnad befinner sig på tomten) oftast i skala 1:400. Beställ av din kommun!


el test 04 Patrik o3 trace bild patrik brevlåd alt 2 trace

Steg 4. Egna byggare – för din tillbyggnad. 

Efter bygglovet: Den kanske viktigaste delen: Själva bygget! Med referenser från våra tidigare kunder och våra egna erfarenheter har vi nu en egen självständig professionell byggentreprenör för Göteborgsområdet. Du kan snabbt få ett kostnadsförslag på tillbyggnaden, både för jobb och byggmaterial. Vid större utbyggnader kräver lagen en certifierad kontrollansvarig för ditt kommande bygge. Din kommun bestämmer när detta krävs. Vi har samlat hela kedjan “från en tanke till ett färdigt hus” med möjligheter i ett nytt  totalprojekt med inbyggd trygghet: HOUSE on demandEn nytänkande smart entreprenadform med arkitekt, byggentreprenör och byggkontroll där vi hanterar hela utbyggnaden från idé, bygglovsritningar och bygglov, själva byggnationen ända fram till byggprojektet är klart – ett färdigt större hus! Ordet hantverk har en central ställning i hela vårt koncept. I alla led.

 TEAM BYGGLOVSBUTIKEN 2018:

Per Ekberg 2018 text 1500

PER EKBERG. Erfaren Chalmersutbildad arkitekt, startade Bygglovsbutiken för femton år sedan. Hade då en idé att vara “Arkitekten för helt vanliga unika människor”. På den vägen är det – med tillbyggnader och nybyggnader av hus och villor. Det har blivit över 600 projekt med bygglov i dagsläget och företaget växer. 

andreas Lindblom 2018 text 1500

ANDREAS LINDBLOM. Arkitekt SAR/MSA. Vi har nu fått ytterligare förstärkning på arkitektsidan med en proffsig arkitekt för såväl tillbyggnader, nybyggnader och större projekt. Lika bekväm med CAD-program som med pennan och skissblocket. Tänker och arbetar lika mycket med konstruktion som yttre design. peter Standerman 2018 text 1500

PETER STRANDERMAN.  Certifierad kontrollansvarig. Peter är en engagerad, driven och målmedveten person som har ett genuint intresse för hus och fastigheter och även för möten med människor. Rådgivare i tekniska frågor och vet vilket regelverk som gäller redan från början.

 

    info@bygglovsbutiken.se