Arkitektritad tillbyggnad

Ritas av arkitekt – byggs av egna proffsbyggare. 

Efter mer än 600 tillbyggnader genom åren har detta blivit något av Bygglovsbutikens specialitet. Vi ritar och bygger ut hus – på riktigt.

Arkitektritat för helt vanliga unika människor.

tillbyggnad En utbyggnad ska alltid anpassas till det befintliga huset och är därför klurigare att projektera än ett helt nya hus, man måste på alla sätt ta hänsyn till det som redan finns och lösa hur allt ska fungera ihop med den nya delen. Därför ritar vi och konstruerar helheten – inte bara den nya tillbyggnaden. Först då blir det – på riktigt. En bygglovsritning som fungerar i praktiken! Bygglovsbutikens butik/kontor finns mitt i centrum av Göteborg – Eklandagatan 14 vid Korsvägen. Boka tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte”!

Vi har egna självständiga byggare och du kan få ett kostnadsförslag på byggentreprenaden snabbt. Allt baserat på våra arkitektritade bygglovsritningar.

STOR billdal före och efter

Vi ritar och bygger till ditt hus – systematiskt.

Vi utgår från det befintliga husets nuvarande “skelett” med mått, konstruktion och design eftersom det påverkar tillbyggnadens planerade konstruktion och design. I nästa steg går vi “utåt” och ritar vi den naturliga fortsättningen – de utvändiga synliga fasaderna på utbyggnaden och det befintliga huset. Allt ska hänga ihop på ett systematiskt sätt och skapa en ny större genomtänkt enhet.

Vi har under åren utvecklat ett eget CAD-program anpassat helt för utbyggnader. Tänk också på att det numera ställs lika höga myndighetskrav på tillbyggnader som för  t ex nybyggnad av en villa. Man måste följa Boverkets Byggregler och Plan- och Bygglagen samtidigt som allt måste anpassas till den nuvarande verkligheten och det befintliga huset. Det är här vi kommer in i bilden.

 Så här jobbar vi – följ ett exempel.

Det färdiga resultatet ser du längre ner på sidan. tillbyggn patrik vit kontur

Bygga till huset – det första steget – förberedelser.

ritningar
  • Gör så här:
  • A. Ta fram tidigare gjorda ritningar på fastigheten och kontrollera hur det stämmer med dagens verklighet. Om du inte har några ritningar prova med din kommuns arkiv – via Stadsbyggnadskontoret eller motsvarande.  
  • B. Kolla med din kommuns bygglovsenhet vad du får göra! Kräv kommunen på ett konkret svar om vad som är formellt tillåtet att göra vid en utbyggnad!
  • C. Fotografera hela huset både utvändigt och invändigt! Samtliga utvändiga fasader! Maila bilder till oss – skicka  10 – 15  bilder. Vi har stor nytta av att veta hur det ser ut idag, för att kunna utforma det som ska bli. 
  • D. Tänk visionärt! Egna önskemål och idéer? Du har säkert massor! Vår checklista  för tillbyggnader kan säkert vara till stor hjälp.  
  • E. Gör en egen budget hur mycket din tillbyggnad får kosta. Kanske ett snack med din bank redan nu? Med hundratals utbyggnader bakom oss har vi ganska bra uppfattning om byggnadskostnaderna och hur de fördelas.  
  • F. Boka in en tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte”. Där får du ett noga specificerat kostnadsförslag för arkitektdelen. Du får utförliga “hemuppgifter” pr mail innan vi träffas. Ring 031-81 12 00  eller maila namn, telefonnummer och det du tycker är viktigt till  info@bygglovsbutiken.se .

Steg 2. Ny planlösning och ny tvärsektionsritning.

arkitektritat Vi ritar alltid hela huset – inklusive den nya tillbyggnaden. Allt hänger ihop.

Vi gör ett detaljerat CAD-förslag utifrån det material vi har samlat ihop hittills, en mer bearbetad och skalenlig planlösning, måttsatta tvärsektioner lodrätt rakt genom huset så att den gamla och den nya konstruktionen fungerar ihop. Vi startar därför alltid med ”skelettet”, konstruktionen på huset, det gäller både den gamla och den nya delen. Vi har en ganska självklar policy att vi alltid ritar hela huset ”på riktigt” – så som det ska bli i framtiden, med den nya tillbyggnaden så att allt fungerar och samverkar med nuvarande konstruktion och måttkedjor. Det ska ju faktiskt bli ett helt nytt hus! 

PNG 3 plan o sektion Helt säkert blir det justeringar och förbättringar under resans gång, det är i startskedet du har bäst möjlighet att själv vara med och utveckla och finslipa husritningarna. När vi väl startat projektet får du ta del av våra samlade kunskaper, även när det gäller det som inte har direkt med bygglovet att göra, t ex materialval, olika tekniska lösningar mm. 

Steg 3. Tillbyggnadens fasader – och resten av huset .

Vi har nu kommit en bit på vägen, huvudinriktningen är fastlagd. Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av t ex fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag för hela huset. Allt det vi gjort tidigare ligger ju till grund för husets tänkta exteriör, måttkedjorna finns redan med i planritningen och tvärsektionerna. Nu blir det självklart varför vi alltid ritar inifrån husets konstruktion och skelett “utåt” till fasaderna. Fönster, tak, marknivåer, terrasser mm placeras in. Det är detta summerat som är just arkitektritade bygglovsritningar för tillbyggnader. Vår specialitet.PNG 3  fasad Nu när fasaderna är klara ser vi hur huset kommer att se ut efter sin tillbyggnad, vi har helheten, både invändigt och utvändigt. Blir det som det var tänkt? Nu får du ytterligare en avstämningsritning, där du har ytterligare möjlighet att utveckla och justera din utbyggnad.

Steg 4. Bygglov och Startbesked.

Formell ansökan om bygglov – med teknisk beskrivning.

En bygglovsansökan för en utbyggnad ska bestå av en skriftlig ansökan och formella professionella husritningar. Alltid med måttsatta huvudmått och en genomtänkt konstruktion. Hela byggnaden inklusive den nya utbyggnaden ska redovisas tydligt, alla planer, de hela fasader som förändras (brukar bli minst 3 nya kompletta fasader, alltså inte bara den nya tillbyggnadsdelen). Dessutom en tvärsektionsritning med en genomskärning som visar och förklarar konstruktionen)  Allt ska redovisas i skala 1:100.  I de flesta fall gör vi också en principkonstruktion till byggentreprenörerna för de olika byggnadsdelarna i den del du vill bygga till.  Byggentreprenören ska också ta fram formella konstruktionsritningar inför Startbeskedet om kommunen kräver detta, vi gör ett utförligt faktaunderlag:u-varde tillbygg När du ska bygga ut huset måste vi också redovisa en situationsplan (var huset och din nya utbyggnad befinner sig på tomten) oftast i skala 1:400. Beställ av din kommun!


el test 04 Patrik o3 trace bild patrik brevlåd alt 2 trace

Steg 5. Vi och våra byggare kan tillbyggnader. 

Den kanske viktigaste delen: Själva bygget! Med referenser från våra tidigare kunder och våra egna erfarenheter har vi nu en egen självständig professionell byggentreprenör för Göteborgsområdet. Du kan snabbt få ett kostnadsförslag på tillbyggnaden, både för jobb och byggmaterial. Vid större tillbyggnader krävs en certifierad kontrollansvarig för ditt kommande bygge. Din kommun bestämmer när detta krävs. En av de allra bästa finns “inhouse” och finns till för din egen säkerhet, så att allt byggs på korrekt  sätt. Vi har samlat hela kedjan “från en tanke till ett färdigt hus” i ett nytt  totalprojekt med inbyggd trygghet: HOUSE on demandEn nytänkande smart entreprenadform där vi hanterar hela bygget från idé och ritningar fram till byggprojektet är klart – ett färdigt större hus – inklusive lagstadgad byggkontroll.

Starta så här:

Ring oss 031-811200 eller skicka ett mail med namn, telefonnummer och kortfattat det du vill göra till info@bygglovsbutiken.se och boka en tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte” i butiken i centrala Göteborg. Du får vid mötet ett detaljerat kostnadsförslag på vårt arkitektarbete för hela processen fram till färdiga bygglovsritningar.

Checklista: 

En smart hjälp på vägen när du vill bygga till huset: Gå igenom materialet:  checklistan tillbyggnad  – Ett effektivt sätt att komma framåt på ett systematiskt sätt. 

 

näära 092 - 2 Per Ekberg – Chalmersutbildad arkitekt i Göteborg

 

“Byggnadskunnig arkitektutbildad praktiker som jobbar systematiskt. Och kreativt. Samtidigt. Sätter din ekonomi i förgrunden. Bygglovsbutiken är en specialbutik för arkitektritningar för bygglov med en speciell inriktning på tillbyggnader. Den enkla biten är att få tillstånd att bygga. Bygglovet. Det svåra är att allt måste fungera med verkligheten. Ur alla synvinklar. Det är precis detta vi sysslar med.”

 Taklyft eller påbyggnad av en våning. En utbyggnad – Uppåt.

Att bygga på en våning är tekniskt och tillståndsmässigt en utmaning, kontakta först din kommun, det kan finnas begränsningar i max tillåten byggnadshöjd i det som kallas detaljplanen. Sedan kontaktar du oss för mer ännu mer information.  Starta med att få ett “taklyftsmail”där vi kan förklara hur det fungerar. Därefter bokar vi ett “första-skissen-möte” för taklyft.

  3 bilder i lager påbyggnad

    info@bygglovsbutiken.se