Utbyggnad och Tillbyggnad

Bygga till huset?  Tillbyggnad – på riktigt.

tillbyggnad

Tillbyggnader. Vår specialitet sedan många år. Vi arbetar metodiskt i några få logiska steg. En utbyggnad ska alltid anpassas till det befintliga huset. Aldrig tvärt om. Därför arbetar vi systematiskt – från det befintliga husets och tillbyggnadens bärande konstruktion – utåt till de kommande nya fasaderna. Tillbyggnader är klurigare att rita och konstruera än ett helt nya hus, man måste på alla sätt ta hänsyn till det som redan finns och lösa hur allt ska fungera ihop. Fungerande utbyggnader har med åren blivit något av ett starkt kännetecken för vårt rutinerade och praktiskt/tekniskt tänkande arkitektkontor. Vi ritar och konstruerar helheten – inte bara tillbyggnaden. Då blir det på riktigt.

Våra enkla steg nedan innebär en verklighetssyn på ditt hus med sin nya tillbyggnad. Bygglovet är själva det formella tillståndet från de ibland lite fyrkantiga myndigheterna, men det ska ju gå att tekniskt bygga till huset efter bygglovsritningarna i praktiken! Allt vi ritar och konstruerar går att bygga i verkligheten – på ett tekniskt och ekonomiskt vettigt sätt. Vi gör bygglovsritningar som fungerar.  –  På riktigt. – Inga kulisser. Vi har butik/kontor mitt i centrum av Göteborg – Eklandagatan 14 vid Korsvägen.

Boka ett kostnadsfritt “första-skissen-möte” hos oss! Tel 031-811200 eller info@bygglovsbutiken.se  Du får innan mötet några “hemuppgifter” inför ett kreativt möte där du får ett kostnadsförslag från oss. Vi har dessutom egna byggare i ett handplockat nätverk där du kan välja på flera oberoende bygganbud. Alla baserade på de färdiga bygglovsritningarna.

STOR billdal före och efter

”Arkitekten för helt vanliga unika människor”  Bygglovsbutikens verksamhet handlar om precis detta, när det gäller tillbyggnad av hus. Vi är alla helt vanliga människor, men vi är också helt unika. Olika bakgrund, olika behov, olika förutsättningar.

Vi tar inga onödiga genvägar, vid tillbyggnader CAD-ritar vi för din egen skull hela huset som förändras av tillbyggnaden – vi ritar det som ska bli i framtiden, alltså inklusive tillbyggnaden. Vi har under åren utvecklat ett eget CAD-program anpassat helt till utbyggnader. Även det ”gamla” huset blir alltid annorlunda med tillbyggnaden och delarna ska fungera ihop – såväl byggtekniskt som praktiskt för er själva som ju ska bo i det ”nya” större huset. (Era gamla ritningar och nya fotografier är till stor hjälp för oss när vi gör de nya ritningarna.) 

Tänk också på att det numera ställs lika höga myndighetskrav på utbyggnader som vid t ex nybyggnad av en villa. Man måste följa Boverkets Byggregler och Plan- och Bygglagen samtidigt som allt måste anpassas till den nuvarande verkligheten och det befintliga huset. Det är här vi kommer in i bilden.

Så här jobbar vi – följ ett exempel på en tillbyggnad – det färdiga resultatet ser du längre ner på sidan. tillbyggn patrik vit kontur

Steg 1.  Vi utgår från ditt hus som det är idag – för att skapa en ny större helhet när du vill bygga till ditt hus.

ritningarDärför några “hemuppgifter” inför din egen tillbyggnad – innan den första skissen.

  • A. Ta fram tidigare gjorda ritningar på fastigheten och kontrollera hur det stämmer med dagens verklighet. Om du inte har några ritningar prova med din kommuns arkiv – via Stadsbyggnadskontoret eller motsvarande. Ofta finns äldre ritningar, mycket värdefulla nu som utgångspunkt när du vill bygga till huset.
  • B. Kolla med din kommuns bygglovsenhet vad du får göra! Ibland kan det finnas lokala områdesbestämmelser när det gäller tillbyggnader och dess utformning och mått. Kräv kommunen på ett konkret svar om vad som är formellt tillåtet att göra!
  • C. Använd din kamera flitigt! Fotografera hela huset både utvändigt och invändigt! Samtliga utvändiga fasader! Maila gärna bilderna till oss – skicka  10 – 15  bilder. Vi har stor nytta av att veta hur det ser ut idag, för att kunna utforma det som ska bli. Det är helheten som vi är noga med – inte bara utbyggnaden.
  • D. Tänk visionärt!  Vilka är dina egna önskemål och idéer? Du har säkert massor! Vår CHECKLISTA för tillbyggnad kan säkert vara till stor hjälp (se menyn).  Vi försöker i vårt första möte att systematisera alla önskemål i fråga om antal rum och rumssamband, konstruktion, dina egna idéer mm. 
  • E. Gör en egen budget hur mycket din tillbyggnad får kosta. Kontakta oss gärna direkt så kan vi förmedla en ungefärlig nivå på de verkliga totalkostnaderna för en utbyggnad i de flesta fall. Med hundratals tillbyggnader bakom oss har vi ganska bra uppfattning om byggnadskostnaderna och hur de fördelas. Vi gör gärna en inledande budgetdiskussion pr telefon 031-81 12 00, det är bra om du kan försöka beskriva omfattningen på ett ungefär. Sedan kanske ett snack med din bank.
  • F. Det är nu absolut dags att vi bokar en tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte”. Där får du ett noga specificerat kostnadsförslag på själva arkitektjobbet. Du får en del anpassde “hemuppgifter” pr mail innan vi träffas. Be bara att få ett “inför-första-skissen-mail”. Ring 031-81 12 00  eller maila  info@bygglovsbutiken.se
  • G. Om du funderar på att bygga en våning, ett taklyft på ditt hus, kontakta oss för att få ett informativt “påbyggnadsmail” där vi förklarar hur man gör på ett genomtänkt sätt, både när det gäller bygglov och alternativa tekniska påbyggnadslösningar.

 

Steg 2.  Ny planlösning och tvärsektionsritning/konstruktion

arkitektritat Vi ritar alltid hela huset – inklusive tillbyggnaden. Allt hänger ihop.

Vi gör ett detaljerat CAD-förslag utifrån det material vi har samlat ihop hittills, en mer bearbetad och skalenlig planlösning, måttsatta tvärsektioner lodrätt rakt genom huset. Vi startar alltid med ”skelettet”, konstruktionen på huset, det gäller både den gamla och den nya delen. I de allra flesta fall förändras även det ”gamla” huset samtidigt med utbyggnaden och delarna ska fungera ihop. På alla sätt. Vi har en ganska självklar policy att vi alltid ritar huset ”på riktigt” – så som det ska bli i framtiden, med den nya tillbyggnaden så att allt fungerar och samverkar med konstruktion och måttkedjor. Det ska ju faktiskt bli ett helt nytt hus! Vi  arbetar alltid inifrån och ut när vi planerar att bygga till huset. Alltså, från den inre bärande tekniska konstruktionen utåt till fasaderna. Tillbyggnader bygger vi alltid i “lösvirke”. Alltid anpassat. 

PNG 3 plan o sektion Helt säkert blir det justeringar och förbättringar under resans gång, det är i startskedet du har bäst möjlighet att själv vara med och utveckla och finslipa husritningarna. När vi väl startat projektet får du ta del av våra samlade kunskaper, även när det gäller det som inte har direkt med bygglovet att göra, t ex materialval, olika tekniska lösningar mm. Efter steg 2  får du en avstämningsritning, vi bollar vidare och justerar gemensamt och fortsätter utåt till nästa steg: Fasaderna.

Steg 3.   Helt nya husfasader när du vill bygga till huset.

arkitektkontorFasaderna på din nya tillbyggnad – och resten av huset. 

Vi har nu kommit en bit på vägen, huvudinriktningen är fastlagd. Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av t ex fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag. Allt det vi gjort tidigare ligger ju till grund för husets tänkta exteriör, måttkedjorna finns redan med i planen och tvärsektionerna. Fönster, tak, marknivåer, terasser mm placeras in. PNG 3  fasad Nu när fasaderna är klara ser vi hur huset kommer att se ut efter en tillbyggnad, vi har helheten, både invändigt och utvändigt. Blir det som det var tänkt? Nu får du ytterligare en avstämningsritning, där du har ytterligare möjlighet att utveckla och justera.

Steg 4.  Bygglov och Startbesked för din tillbyggnad.

Formell ansökan om bygglov för att bygga till huset – alltid med en principkonstruktion.

En måttsatt plan och tvärsektionsritning för din tillbyggnad. En bygglovsansökan för en tillbyggnad ska bestå av en skriftlig ansökan och formella professionella husritningar. Alltid med måttsatta huvudmått. Hela byggnaden inklusive den nya tillbyggnaden ska redovisas tydligt, alla planer, de hela fasader som förändras (brukar bli minst 3 nya kompletta fasader, alltså inte bara tillbyggnadsdelen). Dessutom en tvärsektionsritning med en genomskärning som visar konstruktionen)  Allt ska redovisas i skala 1:100.  I de flesta fall gör vi också en principkonstruktion till byggentreprenörerna med u-värdesberäkning för de olika byggnadsdelarna i tillbyggnaden, något som t ex Göteborgs kommun kräver för att få Startbesked, nästa steg, minst lika viktigt som bygglovet.   u-varde tillbygg När du ska bygga till huset måste vi också redovisa en situationsplan (var huset och din tillbyggnad befinner sig på tomten) oftast i skala 1:400. Oftast vill kommunen också ha ritningskopior på hur huset såg ut innan tillbyggnaden i skala 1:100.  Vi hjälper dig hela vägen och samlar ihop allt det slutgiltiga materialet och upprättar en formell bygglovsansökan med våra kompletta arkitektritade husritningar till kommunens handläggare. De nya ritningarna sparas naturligtvis digitalt om du vill fortsätta bygga ut eller justera något i en framtid. Viktigare än du kanske tror just nu…

Vid större tillbyggnader krävs en certifierad kontrollansvarig för ditt kommande bygge. Din kommun bestämmer helt när detta krävs. En av de allra bästa finns “inhouse” och finns till för din egen säkerhet, så att allt byggs på korrekt  sätt. Vår kontrollansvarige kan också vara din extra tekniskt- och byggpraktiske rådgivare under hela bygget och är dessutom en myndighetskontakt. För att få till lyckat byggprojekt vill vi helst att kontrollansvarig kommer in i redan tidigt i projektet – ofta redan vid “första-skissen-mötet”. En kontrollansvarig hjälper dig också med eventuella begärda kompletteringsuppgifter t ex energibalansberäkning och en dagvattenutredning som i undantagsfall kan begäras av din kommun vid större utbyggnader. Du får senare under ritprojektet ett separat kostnadsförslag på detta lagstadgade kontrolluppdrag i de fall detta krävs av din kommun. el test 04 Patrik o3 trace bild patrik brevlåd alt 2 trace

Steg 5.  Våra byggare

Upphandling av en tillbyggnad

Den kanske viktigaste delen: Själva bygget! Med referenser från våra tidigare kunder och våra egna erfarenheter har vi valt ut ett fåtal professionella byggare från Göteborgsområdet. Du kan nu välja att skicka det nu färdiga ritningsunderlaget till 2 – 3 olika specialiserade byggföretag i vårt nätverk. Du får flera oberoende kostnadsförslag på tillbyggnaden, både för jobb och byggmaterial. Så var beredd att svara på praktiska frågor om din utbyggnad som bara du själv kan svara på. Kanske har du redan kontakter med pålitliga byggare med goda referenser. Testa flera möjligheter! Du väljer!

Starta din egen tillbyggnad så här:

Ring oss 031-811200 eller skicka ett mail till info@bygglovsbutiken.se och boka en tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte” i butiken i centrala Göteborg. Du kommer att få mer praktisk information och lite konkreta “hemuppgifter” såsom att skicka fotografier, ta med de äldre mätbara ritningar du har och sammanställ helt kort dina egna önskemål och idéer. Du får efter mötet ett detaljerat kostnadsförslag på vårt arkitekt- och konstruktionsarbete för hela processen fram till färdiga bygglovsritningar.

Checklista Tillbyggnad:

En liten hjälp på vägen när du vill bygga till huset: Säkert har du mer krav och önskemål och idéer än vad som kommer fram i Checklistan nedan för din tillbyggnad, men att gå igenom materialet är ett effektivt sätt att komma framåt på ett systematiskt sätt. Det är exakt så vi vill arbeta när du vill bygga till huset. Tillbyggnader – vårt specialområde. Till checklistan tillbyggnad

  • pePer Ekberg – Din arkitekt i Göteborg “Byggnadskunnig praktiker som jobbar systematiskt. Och kreativt. Samtidigt. Sätter din ekonomi i förgrunden. Ritar alltid inifrån och utåt – från planlösning, konstruktion och tvärsektioner till fasaderna så att allt som fungerar som en enda fungerande enhet. Egentligen inte så mycket för att du ska få bygglov utan det ska fungera för dig som ska bygga huset. Och bo i huset…  Alltid med en personlig touch. Kostnadskalkyl vid första mötet. Avstämningar under hela resans gång”

Bygglovsbutiken Arkitekt AB

En specialbutik för arkitektritningar för Bygglov. För helt vanliga unika människor. “Den enkla biten är att få tillstånd att bygga. Bygglovet. Det svåra är att allt måste fungera med verkligheten. Ur alla synvinklar.” Det är precis detta vi sysslar med. Utbyggnader av befintliga hus har blivit lite av vårt kännemärke. Ibland lite mer tekniskt komplicerat än att bygga ett nytt hus, eftersom man måste förhålla sig till det som redan finns – och samtidigt vill man skapa något nytt – och allt ska fungera ihop – samtidigt som bygglagstiftningen ska följas.

Taklyft eller påbyggnad av en våning.

Vi har också flera fungerande tekniska lösningar när det gäller påbyggnader eller “taklyft” av befintliga hus. Detta bygger vi alltid i “lösvirke” – så att allt passar in. Kontakta oss för mer information, kommunen brukar ha synpunkter på höjden på hus och man måste börja där. Sedan kontaktar du oss för mer information. Starta med att få ett “påbyggnadsmail” från oss med en beskrivning av hela processen.

    info@bygglovsbutiken.se