Tillbyggnad, arkitekt & bygglov

Ritas av arkitekt – med en metod som fungerar:

Vi löser konstruktionen och funktionen först! Först därefter gör vi det roliga och tacksamma med fönster och fasader på din tillbyggnad. Då blir det på riktigt. Ett nytt hus som fungerar att bygga – och att bo i.  Med våra finurliga ritningar för bygglov.
Efter mer än 600 tillbyggnader genom åren har detta blivit något av Bygglovsbutikens specialitet. Vi ritar bygglovsritningar och bygger ut hus och villor – på riktigt. Vi kallar det “arkitektritat för helt vanliga unika människor”.

Tillbyggnad på riktigt – Med bygglov. Vi har nu egna proffsbyggare.

tillbyggnad En tillbyggnad som kräver bygglov och ska alltid anpassas till det befintliga huset och är därför klurigare att projektera än ett helt nya hus, man måste på alla sätt ta hänsyn till det som redan finns och lösa hur det befintliga huset ska fungera ihop med den nya tillbyggda delen. Därför ritar vi och konstruerar helheten – inte bara den nya tillbyggnaden. Först då blir det – på riktigt. En ritning för bygglov som fungerar i praktiken! Bygglovsbutikens arkitektkontor finns mitt i centrum av Göteborg – Eklandagatan 14 vid Korsvägen. Boka tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte”.

En möjlighet: Vi har egna självständiga byggare i vårt nya Totalprojekt HOUSE on demand och du kan få ett kostnadsförslag på byggentreprenaden snabbt. Allt baserat på våra arkitektritningar för ditt bygglov för din utbyggnad. Läs mer om HOUSE on demand längre ner på sidan.

Tillbygggnad i Billdal före och efter

Vi ritar och bygger till din villa systematiskt – med arkitektritningar för ditt bygglov.

Vi utgår från det befintliga husets nuvarande “skelett” med mått, konstruktion och design eftersom det påverkar tillbyggnadens planerade konstruktion och design. I nästa steg går vi “utåt” och ritar vi den naturliga fortsättningen – de utvändiga synliga fasaderna på utbyggnaden och det befintliga huset. Allt ska hänga ihop på ett systematiskt sätt och skapa en ny större genomtänkt enhet.

Vi har under åren utvecklat ett eget CAD-program anpassat helt för utbyggnader. Tänk också på att det numera ställs lika höga myndighetskrav på tillbyggnader som för  t ex nybyggnad av en villa. Man måste följa Boverkets Byggregler och Plan- och Bygglagen samtidigt som allt måste anpassas till den nuvarande verkligheten och det befintliga huset. Det är här vi kommer in i bilden.

 Så här jobbar vi med utbyggnader – steg för steg .

Det färdiga resultatet ser du längre ner på sidan. tillbyggn patrik vit kontur

Vad kostar en tillbyggnad?

Gör en egen kostnadskalkyl för din tillbyggnad! Kanske ett snack med din bank redan nu? Med hundratals utbyggnader i Göteborgsområdet bakom oss har vi ganska bra uppfattning om hur mycket en tillbyggnad kostar att bygga och hur kostnaderna fördelas. Men vi måste veta mer om din tänkta utbyggnad. Nästa viktiga steg – vi bokar in en tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte”. Där får du ett noga specificerat kostnadsförslag för arkitektritningarna och vi löser de huvudsakliga tekniska och praktiska problemen. Du får utförliga “hemuppgifter” och information pr mail innan vi träffas. Ring 031-81 12 00  eller maila namn, telefonnummer och det du tycker är viktigt till  info@bygglovsbutiken.se .

Bygga till huset – “första-skissen-mötet” 

En lyckad start för att få bygglov:

ritningar
  • A. Ta fram tidigare gjorda ritningar på fastigheten och kontrollera hur det stämmer med dagens verklighet. Om du inte har några ritningar prova med din kommuns arkiv – via Stadsbyggnadskontoret eller motsvarande.  
  • B. Kolla med din kommuns bygglovsenhet vad du får göra! Kräv kommunen på ett konkret svar om vad som är formellt tillåtet att göra vid din planerade utbyggnad!
  • C. Fotografera hela huset både utvändigt och invändigt! Samtliga utvändiga fasader! Maila bilder till oss – skicka  10 – 15  bilder. Vi har stor nytta av att veta hur det ser ut idag, för att kunna utforma det som ska bli. 
  • D. Tänk visionärt! Egna önskemål och idéer? Du har säkert massor! Vår checklista  för tillbyggnader kan säkert vara till stor hjälp.  

 Steg 1. Ny planlösning och ny tvärsektionsritning.

arkitektritat Vi ritar alltid hela huset – inklusive den nya tillbyggnaden. 

Allt hänger ihop för att få ett bygglov. Vi gör ett detaljerat CAD-förslag utifrån det material vi har samlat ihop hittills, en mer bearbetad och skalenlig planlösning, måttsatta tvärsektioner lodrätt rakt genom huset så att den gamla och den nya konstruktionen fungerar ihop. Vi startar alltid med ”skelettet”, konstruktionen på huset, det gäller både den gamla och den nya delen. Vi har en ganska självklar policy att vi alltid ritar hela huset ”på riktigt” – så som det ska bli i framtiden, med den nya tillbyggnaden så att allt fungerar och samverkar med nuvarande konstruktion och måttkedjor. Det ska ju faktiskt bli ett helt nytt hus! 

PNG 3 plan o sektion Helt säkert blir det justeringar och förbättringar under resans gång, det är i startskedet du har bäst möjlighet att själv vara med och utveckla och finslipa husritningarna. När vi väl startat projektet får du ta del av våra samlade kunskaper, även när det gäller det som inte har direkt med bygglovet att göra, t ex materialval, olika tekniska lösningar mm. 

Steg 2. Tillbyggnadens fasader – och också resten av huset .

Vi har nu kommit en bit på vägen, huvudinriktningen är fastlagd. Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av t ex fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag för hela huset. Allt det vi gjort tidigare ligger ju till grund för husets tänkta exteriör, måttkedjorna finns redan med i planritningen och tvärsektionerna. Nu blir det självklart varför vi alltid ritar inifrån husets konstruktion och skelett “utåt” till fasaderna. Inga kulisser – allt är på riktigt. Fönster, tak, marknivåer, terrasser mm placeras in. Det är detta summerat som är just arkitektritade bygglovsritningar för tillbyggnader. Vår specialitet.PNG 3  fasad Nu när fasaderna är klara ser vi hur huset kommer att se ut efter sin tillbyggnad, vi har helheten, både invändigt och utvändigt. Blir det som det var tänkt? Nu får du ytterligare en avstämningsritning, där du har ytterligare möjlighet att utveckla och justera din utbyggnad.

Steg 3. Bygglov och Startbesked för utbyggnad.

Formell ansökan om bygglov – med teknisk beskrivning.

En bygglovsansökan för en utbyggnad ska bestå av en skriftlig ansökan och formella professionella husritningar. Alltid med måttsatta huvudmått och en genomtänkt konstruktion. Hela byggnaden inklusive den nya utbyggnaden ska redovisas tydligt, alla planer, de hela fasader som förändras (brukar bli minst 3 nya kompletta fasader, alltså inte bara den nya tillbyggnadsdelen). Dessutom en tvärsektionsritning med en genomskärning som visar och förklarar konstruktionen)  Allt ska redovisas i skala 1:100.  I de flesta fall gör vi också en principkonstruktion till byggentreprenörerna för de olika byggnadsdelarna i den del du vill bygga till.  Vår byggentreprenör kan också ta fram formella konstruktionsritningar inför Startbeskedet om kommunen kräver detta, vi gör ett utförligt faktaunderlag. Om du planerar en mindre tillbyggnad – mindre än 15 kvm se: bygganmälan. Tänk bara på att det krävs samma ritningar som för ett bygglov.u-varde tillbygg När du ska bygga ut huset måste vi också redovisa en situationsplan (var huset och din nya utbyggnad befinner sig på tomten) oftast i skala 1:400. Beställ av din kommun!


el test 04 Patrik o3 trace bild patrik brevlåd alt 2 trace

Steg 4. Egna byggare – för våra tillbyggnader. 

Efter bygglovet: Den kanske viktigaste delen: Själva bygget! Med referenser från våra tidigare kunder och våra egna erfarenheter har vi nu en egen självständig professionell byggentreprenör för Göteborgsområdet. Du kan snabbt få ett kostnadsförslag på tillbyggnaden, både för jobb och byggmaterial. Vid större utbyggnader kräver lagen en certifierad kontrollansvarig för ditt kommande bygge. Din kommun bestämmer när detta krävs. En av de allra bästa finns “inhouse” och finns till för din egen säkerhet, så att allt byggs på korrekt  sätt. Vi har samlat hela kedjan “från en tanke till ett färdigt hus” i ett nytt  totalprojekt med inbyggd trygghet: HOUSE on demandEn nytänkande smart entreprenadform med arkitekt, byggentreprenör och byggkontroll där vi hanterar hela utbyggnaden från idé, ritningar och bygglov, själva byggnationen ända fram till byggprojektet är klart – ett färdigt större hus –  inklusive lagstadgad kontrollansvarig!

TOTALPROJ RUTA 3 HOD

 näära 092 - 2 Per Ekberg – Chalmersutbildad arkitekt i Göteborg

 

“Byggnadskunnig arkitektutbildad praktiker som jobbar systematiskt. Och kreativt. Samtidigt. Sätter din ekonomi i förgrunden. Bygglovsbutiken är en specialbutik för arkitektritningar för bygglov med en speciell inriktning på tillbyggnader. Den enkla biten är att få tillstånd att bygga. Bygglovet. Det svåra är att allt måste fungera med verkligheten. Ur alla synvinklar. Det är precis detta vi sysslar med.” Vi kommer att få förstärkning på arkitektsidan inom kort. Vi växer och ytterligare en rutinerad arkitekt kommer att förstärka Bygglovsbutiken med sitt kunnande både när det gäller tillbyggnad och nybyggnad av villor.

 Taklyft eller påbyggnad av en våning. En utbyggnad – Uppåt.

Att bygga på en våning är tekniskt och tillståndsmässigt en utmaning, kontakta först din kommun, det kan finnas begränsningar i max tillåten byggnadshöjd i det som kallas detaljplanen. Sedan kontaktar du oss för mer ännu mer information.  Starta med att få ett “taklyftsmail”där vi kan förklara hur det fungerar för att få bygglov. Därefter bokar vi ett “första-skissen-möte” för taklyft.

påbyggnad svv 2018

  

    info@bygglovsbutiken.se