Nytt arkitektritat hus

Ett arkitektritat hus  –  för dig som vill skapa ditt eget hus.

Arkitektritat ! – Med tre olika sätt att bygga ditt unika hus.  Du väljer !

Med våra tre olika byggkoncept kan ni få ert arkitektritade hus helt färdigbyggt, men finessen är att ni själva väljer till vilken nivå du vill landa på. Allt från ett färdigkapat materialpaket till ett helt nyckelfärdigt hus. En arkitektritad villa blir inte dyrare än ett “kataloghus”. Men mycket mer spännande med din egen personliga prägel. Ni kommer att påverka och medverka redan från början. Klassiskt stil? Nyfunkis? Eller varför inte en helt egen stil? Vi ritar för helt vanliga unika människor.  Som du själv.

Vi startar alltid med bygglovsritningarna, sedan kan ni själva välja någon av våra byggmetoder. Med handplockade kreativa byggare.

nybyggnad 160x 120Först vill vi träffa er i butiken/kontoret på Eklandagatan 14 – Göteborgs Centrum. Boka ett kostnadsfritt ”första-skissen-möte”! Vi har ju en del att prata om, och vi kan skissa lite på möjligheter…
Ta med alla idéer ni har: Bilder på tomten. egna skisser, egna idéer, lånade idéer, tidningsklipp, helst en aktuell tomtkarta med höjdkurvor. (Maila gärna material innan vi träffas!)
– VIKTIGT! Kolla också med kommunen vad ni får göra. Det finns lokala bestämmelser och varje fastighet/tomt har egna regler. Vid det första mötet kommer ni att träffa mig – Per Ekberg – husbyggnadsarkitekt och Peter Stranderman – rutinerad byggnadstekniker som kan medverka innan och under byggnadstiden och är samtidigt certifierad lagstadgad kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen. Först går vi igenom era önskemål och vi skissar lite på möjligheter när det gäller helheten. Ryms allt under en vettig budget? Ni får skriftliga priskalkyler för arkitektjobbet redan vid det första mötet. Nu får vi dessutom ett tillfälle att berätta vad som ingår och hur byggprocessen fungerar, vilken väg man lättast kommer till ett det bästa resultatet för er. Från idé till ritningar, bygglov, upphandlingen av byggentreprenaden ända fram till färdigställande.
Ett exempel på hur en exteriör idéskiss till ett arkitektritat hus kan se ut, några steg in i projektet – innan det blir “riktiga” skalenliga, mätbara  arkitektritningar.

Skiss på en arkitektritad villa

Vi ritar och planerar stegvis, från husets inre bärande konstruktion och viktiga rumssamband och går utåt steg för steg ut till de utvändiga fasaderna. Aldrig tvärt om. Vi har med oss ekonomitänkande och praktiskt byggtänkande under hela resans gång.

Först bygglovsritningarna – steg för steg. Välj sedan på tre sätt hur huset ska byggas. Här ett exempel från verkligheten:

 1.   Visioner –  idéer – skisser

Först ett inledande idémöte där vi gör en strategi för hela projektet.  Vi kollar av lokala bestämmelser i kommunens detaljplan för den aktuella tomten, vi startar en systematisering av alla övergripande önskemål i fråga om antal rum, rumssamband antal våningar, tomtens nuvarande utformning och topografi mm. Nu till era egna visioner.  Det är faktiskt tillåtet att “låna” ideer… Finns det smartare totallösningar? Det är detta vi sysslar med – att göra allt så enkelt som möjligt och hitta självklara lösningar. Utan att det blir dyrare. Inget underligt “arkitekt-hitte-på”. Allt vi ritar och konstruerar fungerar att bygga på ett realistiskt och ekonomiskt vettigt sätt.

Några inledande skisser med Checklistan som utgångspunkt. Inne i vår butik/kontor kan vi visa många exempel på arbetsskisser och kompletta husritningar i helt olika stilar och husstorlekar. Alla ritade efter unika önskemål. Här ett exempel på en funktion- och volymskiss på ett hus som kommer att uppföras under 2016.

skiss tjörn till web

 2.  Arkitektritningar med planlösning och en lika viktig tvärsektionsritning

Med fungerande mått och genomtänkt byggkonstruktion redan från början.

Nu är det dags att köra igång CAD-programmet i datorn för att skapa en husritning på din nya arkitektritade villa. Utifrån det material vi har samlat ihop hittills; faktiska förutsättningar och dina önskemål gör vi ett mer utvecklat förslag med en mätbar skalenlig planlösning med alla rum och funktioner, vi gör också “tvärsektioner” lodrätt rakt genom huset så att vi har en koll på att den bärande konstruktionen fungerar. Ni får i detta läge nu ett första förslag på er husritning – en första avstämningsritning. Fundera och gör de justeringar ni vill – sedan går vi vidare – utåt till husets fasader.

ritning plan o sektion tjörn

 

 3.  Husfasaderna till ditt arkitektritade hus.

Den logiska och naturliga fortsättningen.

Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag. Allt det vi gjort tidigare påverkar husets tänkta exteriör, måttkedjorna finns redan med i planritningen och tvärsektionerna. Fönster, tak mm placeras in. Resultatet nu blir en ny avstämningsritning och nu har du möjlighet att justera ytterligare. Vår arbetsmetod att starta med det bärande “skelettet” och succesivt gå ut till fasaderna ger er en naturlig valfrihet när det gäller rumslösningar och materialval.

ritning fasader tjörn

 

 4. Bygglov och startbesked

Formell ansökan om bygglov för ett arkitektritat hus.

Nu samlar vi ihop materialet och upprättar en bygglovsansökan till kommunens handläggande bygglovsarkitekter. Nu handlar det handlar om att vara tydlig och att faktiskt ”sälja in” sin ansökan till kommunen. En formell bygglovsansökan med arkitektritade husritningar för ert lösvirkeshus består av:

  • Planlösning – husritning i skala 1:100 – alltid i CAD-format
  • Samtliga husfasader – i skala 1:100 i CAD-format
  • Minst en tvärsektionsritning (en lodrät genomskärning av huset) i skala 1:100
  • Situationsplan (var huset befinner sig på tomten) oftast skala 1:400, ritar vi in på en ”nybyggnadskarta” du bör beställa av kommunen. Vi ska också visa hur marknivåerna påverkas av huset, vi redovisar nivåerna på tomten “före och efter husbygget”
  • Själva ansökningsblanketten BYGGLOV som finns på din kommuns hemsida eller hos oss i butiken. Ska fyllas i personligen av den som söker bygglovet. Vi hjälper dig naturligtvis om du är osäker.
  • En lagstadgad licensierad Kontrollansvarig ska utses för bygget och en kontrollplan ska upprättas. Vi har tänkt på detta  – Peter Stranderman – byggnadstekniker och samtidigt kontrollansvarig finns med redan från det första mötet hos oss. Vår kontrollansvarige är också en extra tekniskt/praktisk rådgivare under hela bygget och kan dessutom vara en extra myndighetskontakt vid behov.
  • Tänk också på att din kommun i praktiken nästan alltid har synpunkter i nästa skede på din bygglovsansökan innan de kan lämna ett startbesked. Eventuella begärda kompletteringar när det gäller själva ritningarna fixar vi snabbt och ofta i samråd med byggentreprenören, som står för detaljkonstruktionen.

 5.  Upphandlingen av själva bygget. 

Fundera nu på hur delaktiga ni själva vill vara i det praktiska planeringsstadiet och i själva det praktiska bygget. Hitta en egen nivå!

Efter bygglovet – Våra tre smarta sätt att bygga ditt hus…

Arkitektritat hus – byggmetod  #1.

Bygga i lösvirke. På det traditionella sättet. Men med en unik design. När bygglovet är klart blir nästa steg i projektet blir kontakten med kunniga byggare. Med referenser från bl a våra tidigare kunder har vi handplockat ett mindre antal professionella byggare som kan genomföra hela byggprojekt med lyckat resultat. Flera oberoende byggare kommer att lämna offerter efter att ha kontaktat er, sedan väljer ni själva. Eller kanske bygger ni helt själva med hjälp av goda kontakter? Helt eller delvis… Inte omöjligt alls…

Arkitektritad villa – byggalternativ  #2.

Bygglovsbutiken har en ny samarbetspartner i anrika HällingsjöHus, som har den unika förmågan att fabrikstillverka huspaket helt baserat på unika ritningar – arkitektritningarna på ditt hus. Skräddarsytt. När bygglovsritningarna är klara får du träffa ansvariga från hustillverkarna från Hällingsjöhus, vi går gemensamt igenom hela det nya huset, allt från materialval, design, konstruktion och ekonomi, du får ett kostnadsförslag på hela huset – nyckelfärdigt eller de delar du är intresserad av. HällingsjöHus en något mindre, mycket flexibel husfabrik som är öppna för flexibla lösningar de stora tillverkarna inte vill befatta sig med. Varje hus byggs för sig, vilket ger hög kvalitet och fullständig valfrihet. Hela produktionskedjan finns på en egen anläggning, beslutsvägarna blir korta, inga mellanhänder och flexibiliteten är obegränsad. HällingsjöHus färdigställer husen helt i den grad som du som kund önskar. Du kan också lyfta ut vissa delar om du själv vill ansvara för något av arbetet. Mer information och exempel kommer…

Arkitektdesignat hus – byggmetod  #3.

Som ett spännande alternativ har vi nu tagit fram ett koncept för lösvirkesbyggande, Alingsås Huspaket tillverkar en skräddarsydd byggsats. Speciellt för dig som vill bidra med en egen bygginsats. “Vi matar in de färdiga arkitektritningarna i ena änden – så kommer det ut en helt monteringsfärdig byggsats i andra änden!” Stommen på en arkitektritad villa Bygglovsansökan är klar och ni kan gå vidare från arkitektritningarna till själva bygget.  Alingsås Huspaket utgår från våra redan färdiga bygglovsritningarna och du får en kalkyl på det kompletta huset, eller de byggdelar ni är intresserade av. Kanske vill ni fixa en hel del själv…  Ett tips är att ni låter proffsen på fabriken resa husstommen så allt blir tätt, så kan ni själva välja att göra det ni vill och kan i efterhand. Så här: Om prisnivån och upplägget för huspaketet känns OK läggs alla bygglovsritningarna in i ett konstruktionsprogram som i sin tur direktkopplas till olika kap- och fräsmaskiner. Tillverkningen av byggkomponenterna kan liknas vid en gigantisk 3D-skrivare. Sedan sätter man ihop delarna – som en riktigt rejält stor byggsats. Ungefär som att lägga pussel. Eller bygga Lego. Det handlar om millimeterprecision! Ut kommer en färdig stombyggsats med fantastisk precision. För er som kanske vill bygga själva – utan att krångla till det. “Bygga i lösvirke” har fått en helt ny innebörd.

 

Ett annat aktuellt exempel:skiss pulpet 2015-06-09 750px

Skissen blev till verklighet!

På riktigt.

Resultatet av den första inledande skissen.

Steg för steg blev några enkla skisser kompletta

ritningar och allt blev till verklighet.

Och allt höll sig inom budgeten. jokinen 2015 nybygg

Starta så här med ert nya hus:

Ring oss, 0739-194569 eller 031-811200 och boka en tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte” i butiken. Ta med fotografier, egna skisser och önskemål, och annat som Du själv tycker är viktigt.

Checklista inför en nybyggnad av ett arkitektritat hus.

Säkert har ni mer krav och önskemål och idéer än vad som kommer fram i Checklistan, men att gå igenom materialet är ett effektivt sätt att komma framåt på ett systematiskt sätt. Det är precis så vi vill arbeta för att komma fram till en optimal husritning för ditt nya hus.

Till Checklistan Nybyggnad

pe

Per Ekberg – Din arkitekt i Göteborg

”Byggnadskunnig praktiker som jobbar systematiskt. Och kreativt. Samtidigt. Sätter din ekonomi i förgrunden. Ritar alltid inifrån och utåt – Från planlösning, konstruktion och tvärsektioner till fasader som fullbordar helheten. Då blir det rätt. Alltid med en personlig touch. Kostnadskalkyl vid första mötet. Avstämningar under hela resans gång”

Bygglovsbutiken Arkitekt AB

En specialföretag för arkitektritningar för bygglov och arkitektritade villor. För helt vanliga unika människor. info@bygglovsbutiken.se