Nybygge & arkitekt

Lösvirkeshus – arkitektritat.

Fem enkla steg till ett nytt hus.

Vi startar med skisser och tar fram fungerande bygglovsritningar. Som fungerar. Vi bygger i lösvirke med egna självständiga byggare.

nybyggnad 160x 120Först vill vi träffa er i butiken/kontoret på Eklandagatan 14 – Göteborgs Centrum. Boka ett kostnadsfritt ”första-skissen-möte”! Vi har ju en del att prata om, och vi kan skissa lite på möjligheter…   

Ta med alla idéer ni har: Bilder på tomten. egna skisser, egna idéer, lånade idéer, tidningsklipp, helst en aktuell tomtkarta med höjdkurvor. (Maila gärna material innan vi träffas!)

– VIKTIGT! Kolla också med kommunen vad ni får göra. Det finns lokala bestämmelser och varje fastighet/tomt har egna regler (i de flesta fall finns en detaljplan som måste följas). Vid det första mötet kommer ni att träffa mig – Per Ekberg – husbyggnadsarkitekt och Peter Stranderman – rutinerad byggnadstekniker som kan medverka innan och under byggnadstiden och är samtidigt certifierad lagstadgad kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen. Först går vi igenom era önskemål och vi skissar på möjligheter när det gäller helheten. Ryms allt under en vettig budget? Ni får skriftliga priskalkyler för arkitektjobbet redan vid det första mötet. Nu får vi dessutom ett tillfälle att berätta vad som ingår och hur byggprocessen fungerar, vilken väg man lättast kommer till ett det bästa resultatet för er. Från idé till ritningar, bygglov, upphandlingen av byggentreprenaden ända fram till färdigställande.
Skiss på en arkitektritad villa

Vi ritar och planerar stegvis, från husets inre bärande konstruktion och viktiga rumssamband och går utåt steg för steg ut till de utvändiga fasaderna. Aldrig tvärt om. Vi har med oss ekonomitänkande och praktiskt byggtänkande under hela resans gång.

 steg 1.   Visioner –  idéer – skisser

Först ett inledande idémöte där vi gör en strategi för hela projektet.  Vi kollar av lokala bestämmelser i kommunens detaljplan för den aktuella tomten, vi startar en systematisering av alla era övergripande önskemål i fråga om antal rum, rumssamband, antal våningar, tomtens nuvarande utformning och topografi mm. Nu till era egna visioner. Finns det smartare totallösningar? Det är detta vi sysslar med – att göra allt så enkelt som möjligt och hitta självklara lösningar. Utan att det blir dyrare. Inget underligt “arkitekt-hitte-på”. Allt vi ritar och konstruerar fungerar att bygga på ett realistiskt och ekonomiskt vettigt sätt.

Några inledande skisser med Checklistan som utgångspunkt. Inne i vår butik/kontor kan vi visa många exempel på arbetsskisser och kompletta husritningar i helt olika stilar och husstorlekar. Alla ritade efter unika önskemål. Här ett exempel på en funktion- och volymskiss på ett hus som uppfördes under 2016.

skiss tjörn till web

 Steg 2.  Arkitektritningar med planlösning och en lika viktig tvärsektionsritning

Fungerande mått och genomtänkt byggkonstruktion redan från början.

Nu är det dags att köra igång CAD-programmet i datorn för att skapa en husritning på ditt nya arkitekthus. Utifrån det material vi har samlat ihop hittills; faktiska förutsättningar och dina önskemål gör vi ett mer utvecklat förslag med en mätbar skalenlig planlösning med alla rum och funktioner, vi gör också “tvärsektioner” lodrätt rakt genom huset så att vi har en koll på att den bärande konstruktionen fungerar. Ni får i detta läge nu ett första förslag på er husritning – en första avstämningsritning. Fundera och gör de justeringar ni vill – sedan går vi vidare – utåt till husets fasader.

ritning plan o sektion tjörn

 

 Steg 3.  Husfasaderna till ditt arkitekthus.

Den logiska och naturliga fortsättningen på ditt lösvirkeshus.

Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag. Allt det vi gjort tidigare påverkar husets tänkta exteriör, måttkedjorna finns redan med i planritningen och tvärsektionerna. Fönster, tak mm placeras in. Resultatet nu blir en ny avstämningsritning och nu har du möjlighet att justera ytterligare. Vår arbetsmetod att starta med det bärande “skelettet” och succesivt gå utåt till fasaderna ger er en naturlig valfrihet när det gäller rumslösningar. När vi startat projektet får du ta del av våra samlade kunskaper även när det gäller det som inte egentligen har med bygglovet att göra, t ex materialval, olika energilösningar mm.

ritning fasader tjörn

Steg för steg blir några enkla skisser till kompletta arkitektritade bygglovsritningar med planritningar, sektionsritningar och fasader till verklighet. Många justeringar sker under resans gång, det är precis så vi jobbar. En mix av design, konstruktion, olika viljor, byggnadsregler och en rejäl dos kreativitet.

 Steg 4. Bygglov och startbesked

Formell ansökan om bygglov för ett arkitektritat hus.

Nu samlar vi ihop materialet och upprättar en bygglovsansökan till kommunens handläggande bygglovsarkitekter. En formell bygglovsansökan med arkitektritade husritningar för ert lösvirkeshus består av:

  • Planlösning – husritning i skala 1:100 – alltid i CAD-format
  • Samtliga husfasader – i skala 1:100 i CAD-format
  • Minst en tvärsektionsritning (en lodrät genomskärning av huset) i skala 1:100
  • Situationsplan (var huset befinner sig på tomten) oftast skala 1:400, ritar vi in på en ”nybyggnadskarta” du bör beställa av kommunen. Vi ska också visa hur marknivåerna påverkas av huset, vi redovisar nivåerna på tomten “före och efter husbygget”
  • Själva ansökningsblanketten BYGGLOV som finns på din kommuns hemsida eller hos oss i butiken. Ska fyllas i personligen av den som söker bygglovet.
  • En lagstadgad licensierad Kontrollansvarig ska utses för bygget och en kontrollplan ska upprättas. Vi har tänkt på detta  – Peter Stranderman – byggnadstekniker och samtidigt kontrollansvarig finns med redan från det första mötet hos oss. Vår kontrollansvarige är också en extra tekniskt/praktisk rådgivare under hela bygget.
  • Tänk också på att din kommun i praktiken nästan alltid har synpunkter i nästa skede på din bygglovsansökan innan de kan lämna ett startbesked. Eventuella begärda kompletteringar när det gäller själva ritningarna fixar vi snabbt och ofta i samråd med byggentreprenören, som står för de formella konstruktionsritningarna.

 Steg 5.  Upphandlingen av själva bygget. 

– Att bygga i “lösvirke” innebär att du själv kan påverka. Under hela resan.

Husen vi ritar är designade efter era önskemål och byggs av riktiga hantverkare, bräda för bräda, för att ni ska få det drömhus ni önskar. Vi har ett nära samarbete med HB bygg AB, som både ansvarar för fungerande konstruktionsritningar och bygger ert hus, helt i lösvirke. Fördelen med lösvirke är att ni kan påverka ert bygge under hela resan. Med erfarna välutbildade snickare, som bygger med hög yrkesstolthet, kan ni känna er trygga hela vägen. HB Bygg AB arbetar främst med totalentreprenader, dels för att förenkla för er men även för att effektivisera och förkorta byggtiden. Har ni önskemål om att t ex utföra en del av byggnationen själva, är det inga problem att dela på entreprenaden. Vi har samlat hela kedjan för att bygga ett lösvirkeshus på ett effektivt och säkert sätt i ett nytt totalprojekt för både dig som vill bygga nytt hus eller bygga ut ditt gamla: HOUSE on demand.

 Vi bygger våra hus i “lösvirke”. Det handlar om hantverk, flexibilitet och hög byggkvalitet. Arkitektritat.

m-hus-collage-05

 

Starta så här med ert nya hus:

Ring oss, 0739-194569 eller 031-811200 och boka en tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte” i butiken. Ta med kartor, fotografier, egna skisser och önskemål, och annat som Du själv tycker är viktigt.

Checklista inför en nybyggnad av ett arkitektritat hus.

Säkert har ni mer krav och önskemål och idéer än vad som kommer fram i Checklistan , men att gå igenom materialet är ett effektivt sätt att komma framåt på ett systematiskt sätt.

Så här blev huset till slut. Nästan klart här…

collage tjörn

Till Checklistan Nybyggnad

 TEAM BYGGLOVSBUTIKEN:Per Ekberg 2018 text 1500

PER EKBERG. Tekniskt kunnig arkitekt, en Chalmersutbildad praktiker som jobbar systematiskt. Och kreativt. Samtidigt.

andreas Lindblom 2018 text 1500

ANDREAS LINDBLOM. Arkitektutbildad på Chalmers och i Barcelona, med mångårig erfarenhet av både stora och små projekt i alla stadier av processen.

peter Standerman 2018 text 1500

Certifierad Kontrollansvarig och byggnadstekniker.

Bygglovsbutiken Arkitekt AB

Arkitektritade hus. För helt vanliga unika människor. info@bygglovsbutiken.se