Arkitekthus – Nybyggnad

Ett arkitektritat hus. En skräddarsydd nybyggnad.

Arkitekten för  helt vanliga unika människor.

En arkitekthus blir inte dyrare än ett “kataloghus”. Men mycket mer spännande med din egen personliga prägel. Ni kommer att påverka och medverka redan från början. Fundera nu på hur delaktiga ni själva vill vara i det planeringsstadiet och i själva det praktiska bygget. Hitta en egen nivå!

Vi startar alltid med skisser och arbetar fram fungerande bygglovsritningar.

Sedan hjälper vi er med proffsiga byggentreprenörer. nybyggnad 160x 120Först vill vi träffa er i butiken/kontoret på Eklandagatan 14 – Göteborgs Centrum. Boka ett kostnadsfritt ”första-skissen-möte”! Vi har ju en del att prata om, och vi kan skissa lite på möjligheter…   

Ta med alla idéer ni har: Bilder på tomten. egna skisser, egna idéer, lånade idéer, tidningsklipp, helst en aktuell tomtkarta med höjdkurvor. (Maila gärna material innan vi träffas!)

– VIKTIGT! Kolla också med kommunen vad ni får göra. Det finns lokala bestämmelser och varje fastighet/tomt har egna regler. Vid det första mötet kommer ni att träffa mig – Per Ekberg – husbyggnadsarkitekt och Peter Stranderman – rutinerad byggnadstekniker som kan medverka innan och under byggnadstiden och är samtidigt certifierad lagstadgad kontrollansvarig enligt Plan- och Bygglagen. Först går vi igenom era önskemål och vi skissar på möjligheter när det gäller helheten. Ryms allt under en vettig budget? Ni får skriftliga priskalkyler för arkitektjobbet redan vid det första mötet. Nu får vi dessutom ett tillfälle att berätta vad som ingår och hur byggprocessen fungerar, vilken väg man lättast kommer till ett det bästa resultatet för er. Från idé till ritningar, bygglov, upphandlingen av byggentreprenaden ända fram till färdigställande.
Skiss på en arkitektritad villa

Vi ritar och planerar stegvis, från husets inre bärande konstruktion och viktiga rumssamband och går utåt steg för steg ut till de utvändiga fasaderna. Aldrig tvärt om. Vi har med oss ekonomitänkande och praktiskt byggtänkande under hela resans gång.

Först bygglovsritningarna – steg för steg

 1.   Visioner –  idéer – skisser

Först ett inledande idémöte där vi gör en strategi för hela projektet.  Vi kollar av lokala bestämmelser i kommunens detaljplan för den aktuella tomten, vi startar en systematisering av alla era övergripande önskemål i fråga om antal rum, rumssamband, antal våningar, tomtens nuvarande utformning och topografi mm. Nu till era egna visioner.  Det är faktiskt tillåtet att “låna” ideer… Finns det smartare totallösningar? Det är detta vi sysslar med – att göra allt så enkelt som möjligt och hitta självklara lösningar. Utan att det blir dyrare. Inget underligt “arkitekt-hitte-på”. Allt vi ritar och konstruerar fungerar att bygga på ett realistiskt och ekonomiskt vettigt sätt.

Några inledande skisser med Checklistan som utgångspunkt. Inne i vår butik/kontor kan vi visa många exempel på arbetsskisser och kompletta husritningar i helt olika stilar och husstorlekar. Alla ritade efter unika önskemål. Här ett exempel på en funktion- och volymskiss på ett hus som uppförs under 2016.

skiss tjörn till web

 2.  Arkitektritningar med planlösning och en lika viktig tvärsektionsritning

Med fungerande mått och genomtänkt byggkonstruktion redan från början.

Nu är det dags att köra igång CAD-programmet i datorn för att skapa en husritning på ditt nya arkitekthus. Utifrån det material vi har samlat ihop hittills; faktiska förutsättningar och dina önskemål gör vi ett mer utvecklat förslag med en mätbar skalenlig planlösning med alla rum och funktioner, vi gör också “tvärsektioner” lodrätt rakt genom huset så att vi har en koll på att den bärande konstruktionen fungerar. Ni får i detta läge nu ett första förslag på er husritning – en första avstämningsritning. Fundera och gör de justeringar ni vill – sedan går vi vidare – utåt till husets fasader.

ritning plan o sektion tjörn

 

 3.  Husfasaderna till ditt arkitekthus.

Den logiska och naturliga fortsättningen.

Under resans gång har vi helt säkert diskuterat placering av fönster, fasadmaterial mm, och vi har nu tillräckligt material för att skapa ett fasadförslag. Allt det vi gjort tidigare påverkar husets tänkta exteriör, måttkedjorna finns redan med i planritningen och tvärsektionerna. Fönster, tak mm placeras in. Resultatet nu blir en ny avstämningsritning och nu har du möjlighet att justera ytterligare. Vår arbetsmetod att starta med det bärande “skelettet” och succesivt gå ut till fasaderna ger er en naturlig valfrihet när det gäller rumslösningar och materialval. När vi startat projektet får du ta del av våra samlade kunskaper även när det gäller det som inte egentligen har med bygglovet att göra, t ex materialval, olika energilösningar mm.

ritning fasader tjörn

Steg för steg blir några enkla skisser till kompletta arkitektritade bygglovsritningar med planritningar, sektionsritningar och fasader till verklighet.Många justeringar sker under resans gång, det är precis så vi jobbar. En mix av design, konstruktion, olika viljor, byggnadsregler och en rejäl dos kreativitet.

 4. Bygglov och startbesked

Formell ansökan om bygglov för ett arkitektritat hus.

Nu samlar vi ihop materialet och upprättar en bygglovsansökan till kommunens handläggande bygglovsarkitekter. Nu handlar det handlar om att vara tydlig och att faktiskt ”sälja in” sin ansökan till kommunen. En formell bygglovsansökan med arkitektritade husritningar för ert lösvirkeshus består av:

  • Planlösning – husritning i skala 1:100 – alltid i CAD-format
  • Samtliga husfasader – i skala 1:100 i CAD-format
  • Minst en tvärsektionsritning (en lodrät genomskärning av huset) i skala 1:100
  • Situationsplan (var huset befinner sig på tomten) oftast skala 1:400, ritar vi in på en ”nybyggnadskarta” du bör beställa av kommunen. Vi ska också visa hur marknivåerna påverkas av huset, vi redovisar nivåerna på tomten “före och efter husbygget”
  • Själva ansökningsblanketten BYGGLOV som finns på din kommuns hemsida eller hos oss i butiken. Ska fyllas i personligen av den som söker bygglovet. Vi hjälper dig naturligtvis om du är osäker.
  • En lagstadgad licensierad Kontrollansvarig ska utses för bygget och en kontrollplan ska upprättas. Vi har tänkt på detta  – Peter Stranderman – byggnadstekniker och samtidigt kontrollansvarig finns med redan från det första mötet hos oss. Vår kontrollansvarige är också en extra tekniskt/praktisk rådgivare under hela bygget och kan dessutom vara en extra myndighetskontakt vid behov.
  • Tänk också på att din kommun i praktiken nästan alltid har synpunkter i nästa skede på din bygglovsansökan innan de kan lämna ett startbesked. Eventuella begärda kompletteringar när det gäller själva ritningarna fixar vi snabbt och ofta i samråd med byggentreprenören, som står för detaljkonstruktionen.

 5.  Upphandlingen av själva bygget. 

– Att bygga i “lösvirke” innebär att du själv kan påverka. Under hela resan.

Bygga i lösvirke. På det traditionella sättet, det handlar om riktigt hantverk. Nu med en unik design. När bygglovet är klart blir nästa steg i projektet blir kontakten med kunniga byggare. Det föll sig naturligt för oss med ett samarbete med ett byggföretag som specialiserat sig på lösvirkesbyggande av arkitektritade villor i Göteborgsområdet – Mölnlyckehus som vi har ett kreativt samarbete med. Mölnlyckehus bygger alltid i ”lösvirke” och helst på helentreprenad, men är öppna för andra alternativ – om ni t ex vill hantera delar av byggnationen själva.  Hållbara lösningar och miljötänk är självklarheter för alla projekt. Alltid hög byggkompetens, noggrannhet och professionellt utförande både när det gäller löpande kommunikation och utförande.

Kanske har du egna kontakter när det gäller byggentreprenörer, det är alltid du själv som väljer. Förutom Mölnlyckehus har vi handplockat ett fåtal andra proffsbyggare som gärna vill vara med och lämna ett anbud på din nybyggnad.

Mölnlyckehus bygger våra hus i “lösvirke”. Det handlar om hantverk, flexibilitet och hög byggkvalitet. Arkitektritat.

m-hus-collage-05

 

Starta så här med ert nya hus:

Ring oss, 0739-194569 eller 031-811200 och boka en tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte” i butiken. Ta med kartor, fotografier, egna skisser och önskemål, och annat som Du själv tycker är viktigt.

Checklista inför en nybyggnad av ett arkitektritat hus.

Säkert har ni mer krav och önskemål och idéer än vad som kommer fram i Checklistan , men att gå igenom materialet är ett effektivt sätt att komma framåt på ett systematiskt sätt. Det är precis så vi vill arbeta för att komma fram till en optimal husritning för ditt nya hus.

Så här blev huset till slut. Nästan klart här…

collage tjörn

Till Checklistan Nybyggnad

pe

Per Ekberg – Din arkitekt i Göteborg

”Byggnadskunnig praktiker som jobbar systematiskt. Och kreativt. Samtidigt. Sätter din ekonomi i förgrunden. Ritar alltid inifrån och utåt – Från planlösning, konstruktion och tvärsektioner till fasader som fullbordar helheten. Då blir det rätt. Alltid med en personlig touch. Kostnadskalkyl vid första mötet. Avstämningar under hela resans gång”

Bygglovsbutiken Arkitekt AB

En specialföretag för arkitektritningar för bygglov och arkitektritat hus. För helt vanliga unika människor. info@bygglovsbutiken.se