Husritningar

Bygglovsbutiken är ett arkitektkontor i Göteborg som arbetar både med husritningar för tillbyggnader av hus och med nybyggnad av villor som ofta byggs ”one-of-a-kind”. När vi ritar våra hus ser vi till att alltid börja med det viktigaste: Vi startar alltid med primärkonstruktionen – det som gör att huset håller ihop.

Exempel på husritningar

Vi arbetar oss sedan utåt till fasaderna. Aldrig tvärt om. Vi arbetar stegvis med avstämningar under resans gång. Alla husritningar vi jobbar med går att bygga  – på ett ekonomiskt vettigt sätt.

Vi kallar det husritningar – på riktigt.

Vi har det som behövs för ett arkitektritat hus – arkitekt, kontrollansvarig och ett nätverk av proffsbyggare.

Starta här – Din egen tillbyggnad

Starta här – Din egen nybyggnad

Fasader på husritning