Din arkitekt i Göteborg. Bygglovsbutiken.

Bygglovsbutikens arkitektritningar blir till ditt nya hus.  

Tillbyggnad och Nybyggnad.   På riktigt.

Bygglovsbutiken i Göteborg är startpunkten för arkitektritade Tillbyggnader. Vår specialitet. Bygglovsritningar som fungerar i verkligheten. Som går att bygga efter. Vi anpassar alltid till ditt befintliga hus, och följer de komplicerade byggreglerna – och naturligtvis dina egna önskemål. Vi har flera egna högt specialiserade byggare och hantverkare för tillbyggnader i vårt kontaktnät. Vi ritar i ett egenutvecklat CAD-program speciellt för tillbyggnader.
Vi utökar nu med Nybyggnader av arkitektritade villor – efter dina egna visioner. Vårt samarbete med utvalda husbyggare ger dig flera alternativa sätt att bygga ett arkitektritat hus. Alltid “skräddarsytt”. Vi bygger i “lösvirke” – för flexibilitet.

Bygglovsbutiken är ett helt konsumentinriktat arkitektkontor i Göteborg som arbetar med allt från enkla skissförslag till färdiga CAD-ritade husritningar och ritningar för bygglov eller bygganmälan. Vi arbetar systematiskt med husdesign – från den inre bärande konstruktionen ut till fasaderna. Steg för steg. Då blir det rätt redan från början. Nya spännande infallsvinklar och framför allt ett hederligt tekniskt-praktiskt byggkunnande. Bygglovsritningar –  för helt vanliga unika människor. Boka tid för ett kostnadsfritt “första-skissen-möte”! Du får lite “hemuppgifter” i ett mail på direkten. Så att allt blir rätt i slutänden.