Bygglovsritningar. På riktigt.

Bygglovsbutiken. Ett arkitektkontor i Göteborg med en specialitet – bygglovsritningar. Om du vill bygga ett nytt hus eller bygga till ett befintligt hus behövs i de allra flesta fall ett bygglov eller en bygganmälan och bygglovsritningar som fungerar att bygga efter. Bygglovet är ett formellt tillstånd du söker av din kommun när du lämnar in en bygglovsansökan. Vi försöker göra bygglovsritningarna på ett smartare sätt. Det ska ju faktiskt gå att bygga i verkligheten efter bygglovsritningarna. Kanske är det en tillbyggnad eller till och med en hel villa? Traditionellt hus? Nyfunkis? Kanske en helt egen stil. Du är med och bestämmer, vi kommer med vettiga råd, vi kan det snåriga regelverket och vi ritar dina bygglovsritningar. Vi har sedan i nästa steg egna professionella byggare i vårt nätverk.  Vår tanke är att kunna hantera det vi ritar och konstruerar ”från ax till limpa”.

Vår metodik bygger på att vi alltid utgår från konstruktionen och går utåt till fasaderna, då blir allt rätt och går att bygga ut huset som planerat. Alltid anpassat till dina önskemål och de regler som finns.

Starta här – bygglovsritningar till din egen Tillbyggnad

Starta här – bygglovsritningar till din egen Nybyggnad

Fasad tillbyggnad och nybyggnad med bygglovsritningarExempel på några valda delar av färdiga bygglovsritningar, här fasadritningar på dels en tillbyggnad och dels ett nybygge