Arkitektritat hus

Att bygga ett nytt hus är kanske den största investering du gör i livet. Ska du då satsa på ett fabrikstillverkat kataloghus eller inrikta dig på ett arkitektritat hus som oftast tillverkas i ”lösvirke”. Det är ingen större prisskillnad i praktiken. Om du väljer ett arkitektritat hus på vårt sätt kan du kan ju påverka allt själv under resans gång – storlek, material, ytor, höjder, funktioner allt som är viktigt för dig. Bygglovsbutiken i centrala Göteborg hjälper er även att bygga ut huset och är en rutinerad praktiskt tänkande arkitektbyrå med egna byggare.

Du kan jämföra flera olika kostnadsförslag från våra olika oberoende byggare.

Vi startar alltid med bygglovsritningarna. Så att du kan jämföra samma hus.

Starta här – din egen Nybyggnad av ditt arkitektritade hus

Ett arkitektritat hus som du vill ha det

Ett exempel på en nybyggnad av en villa, vi startade med enkla skisser, fortsatte med bygglovsritningar och själva bygget kunde komma igång.