Startpunkten för skräddarsydda Tillbyggnader. Bygglovsritningar som fungerar i verkligheten.
Som går att bygga efter. Anpassade till myndigheternas ökade krav.
Vi utökar med Nybyggnader av arkitektritade villor – efter Dina egna visioner. Alltid skräddarsytt.

Bygglovsbutiken är ett helt konsumentinriktat arkitektkontor i Göteborg som arbetar med allt från enkla skissförslag till färdiga CAD-ritade husritningar och ritningar för bygglov eller bygganmälan. Vi arbetar systematiskt med husdesign – från den inre bärande konstruktionen ut till fasaderna. Steg för steg. Då blir det alltid rätt. Nya spännande infallsvinklar och framför allt ett hederligt tekniskt-praktiskt byggkunnande. Bygglovsritningar –  för helt vanliga unika människor.

Utbyggnad och Tillbyggnad

Arkitektritningar för bygglov för dig som vill bygga till och kanske renovera din villa eller fritidshus. Vi arbetar systematiskt i flera steg. För dig som behöver ett "nytt" större hus när det gamla blivit för trångt. En arkitekt i Göteborg med ett praktiskt byggtänkande som ger en finurligt anpassad tillbyggnad. Du får utförligt kostnadsförslag vid "första-skissen-mötet". Boka tid!

Arkitektritad villa

Arkitektkontoret för bygglov i Göteborg, vi förverkligar dina idéer när du bygger ett arkitektritat hus. Nu en helt ny teknologi ger dig valfrihet hur du vill bygga! En färdigkapad byggsats med otrolig precision? Eller ett "skräddarsytt" nyckelfärdigt hus? Bygglovsritningarna fixar vi först. Sedan hjälper vi dig att välja den smartaste vägen för dig och dina visioner.

Boka möte

KOSTNADSFRITT "första-skissen-möte" Ring 031-81 12 00 eller maila info@bygglovsbutiken.se Uppge bara namn, telefon, önskad tidpunkt för mötet och det ni är intresserade av! Du får snabbt svar!

Testimonial